Solen skiner starkt över karlstadsbolaget Embracer

Embracer utvecklar dataspel och växer även genom förvärv. Bolaget har visat en imponerande tillväxt i flera år och denna tillväxt accelererade ytterligare under Covid-19 med det ökade hemmasittandet. Den rapporterade försäljningstillväxten för andra kvartalet 2020 låg på hela 81 %, varav 25 % i organisk tillväxt. Den kraftiga omsättningstillväxten gjorde att även bolagets marginaler expanderade, så vinsten per aktie steg med 52 %. Ett spel de lyfte fram speciellt i sin kvartalspresentation var en ny release av Spongebob Squarepants (SvampBob Fyrkant) som sålt över all förväntan, så vi får väl anta att just detta spel fått agera barnvakt under Covid-19 karantänen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Karlstad och vd Lars Wingefors reser världen runt i jakt på nya uppköpskandidater. Då bolagets lönsamhet är mycket god skapas kontinuerligt finansiellt utrymme för nya förvärv och vid slutet av andra kvartalet hade de 5,1 miljarder kronor i kassa och outnyttjade kreditfaciliteter, så det spännande företagsbygget fortsätter. Aktien har stigit med 130 % i år. Efter flera års kraftig kursuppgång har bolaget nu ett marknadsvärde på cirka 60 miljarder kronor och det är extra imponerande att man kan leverera en så hög tillväxttakt trots bolagets storlek.

Högteknologiska Sdiptech uppgraderar föråldrad infrastruktur

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Välfungerande infrastruktur är nödvändig för samhället, och befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar innebär att systemen måste uppgraderas. Infrastrukturen är i stor utsträckning föråldrad och stora investeringar krävs idag för att säkerställa att samhället har tillgång till rent vatten, hälsosam luft, hållbar energi och effektiva transporter. Sdiptech är inriktade på lönsamma marknadspositioner i växande segment. Man betonar vikten av en stark konkurrensposition som en källa till uthållig och lönsam tillväxt, och söker att förstärka marknadspositionerna för dotterbolagen. Exempel på verksamheter i bolaget är digital hastighetsövervakning, övervakning av klimat och luftkvalitet samt nischprodukter för avloppsrening och kraftförsörjning. Trots den rådande pandemin kunde bolaget rapportera en vinsttillväxt i rörelseresultatet på 15 % och en tillväxt i vinst per aktie på 36 % jämfört med första halvåret 2019. Aktien har stigit med 117 % i år och bolaget har ett marknadsvärde på 5,4 miljarder kronor.

NCAB är ett riktigt mönsterbolag

NCAB designar och distribuerar mönsterkort vilket är hjärtat i all elektronisk utrustning och är en platta av isolerande material med ett mönster av elektroniska ledare. NCAB är en fullserviceleverantör av mönsterkort och är verksamma inom både design, produktion, kvalitetskontroll och leveranser. Man samarbetar med 23 olika fabriker i Kina, Europa och USA. Man äger alltså inte fabrikerna utan agerar distributör och övervakar även produktionen lokalt av det man distribuerar.

Bolagets målsättning är att ha 100 % hållbarhetsgodkända fabriker i sin leverantörsbas och man följer noga att fabrikerna följer miljömässiga och sociala riktlinjer och man arbetar för att uppfylla nio av de sjutton hållbarhetsmålen FN satt upp.

Bolaget är mycket välskött, det justerade rörelseresultatet steg med 30 % första halvåret 2020. Försäljningen steg med 16 %, mest tack vare förvärv. Den organiska tillväxten var -2 % detta problematiska halvår, vilket är godkänt givet omständigheterna.

Bolaget har en lång historik av mycket stark försäljningstillväxt, den har varit 19 % de senaste tio åren och 14 % de senaste tre. NCAB har i genomsnitt adderat 5 % årligen till försäljningen genom förvärv men i år har man ökat takten och adderat 30 % jämfört med försäljningen under samma tidsperiod 2019. De gjorde nyligen en nyemission och har idag likvida medel och kreditfaciliteter som möjliggör en fortsatt hög förvärvstakt. Aktien har stigit med 31% i år. Det är fortfarande litet, marknadsvärdet är 3,8 miljarder kronor.

Swedbank Robur Småbolag Sve

1 mån
-2,01%
3 mån
+5,94%
i år
+22,87%
1 år
+36,09%
3 år
+73,05%
5 år
+125,58%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
193,80
sharpe
1,12
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan