Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors sparande?
Det korta svaret är ja, och det beror på att de ekonomiska förutsättningarna fortfarande skiljer sig mycket åt mellan kvinnor och män. Kvinnor har i genomsnitt 90 procent av männens lön. Kvinnor tar också hand om barn mer än män gör. Cirka 70 procent av föräldraledigheten och 62 procent av all VAB tas ut av kvinnor. Sammantaget gör detta att sparutrymmet generellt sett är betydligt lägre för kvinnor än för män. Dessutom har kvinnor historiskt inte tagit lika mycket risk som män, det vill säga ägt mindre aktier. Men glädjande nog börjar det ändra på sig, och när kvinnor väljer att spara i aktier är de bättre på att sprida riskerna än vad män generellt är. 


Vad är jämställt sparande?
Det finns flera perspektiv på jämställt sparande. Familjeperspektivet handlar om att redan när man bestämmer sig för att leva tillsammans så ska man se till att båda har utrymme att bygga upp ett buffertsparande, ett långsiktigt sparande, och pensionssparande. Om man lever ensam ska man förhandla sin lön väl och se till att man har tjänstepension, så att man själv kan bygga upp ett sparande. 

I ett vidare perspektiv handlar jämställt sparande om vilken påverkan våra investeringar har. Genom att investera i företag som arbetar för ökad jämställdhet och har jämställd styrelse och ledning kan man öka jämställdheten i samhället. Det kan tyckas svårt, men det finns fonder som bara investerar i jämställda företag och som privatperson kan man gå in och se om enskilda börsbolag är jämlika eller inte i deras årsredovisningar. Jämställdhet är ett av FN:s hållbarhetsmål och bolag som har åtagit sig att försöka nå dessa mål redovisar hur väl de lever upp till dem. Ett enkelt sätt att få koll på om ett företag är jämställt eller inte är att gå in på Stiftelsen Allbrights hemsida. Allbright verkar för ett jämställt näringsliv och ger varje år ut listor där man kan se vilka företag som har jämställda ledningar och styrelser, och vilka som inte har det. 


Vilka myter eller fördomar tycker du att man sticka hål på när det gäller sparande generellt?
Att sparande är svårt och krångligt är en vanlig felaktig uppfattning. Aktiemarknaden har demokratiserats på senare år och tröskeln för att börja är numera låg. Man kan till och med handla gratis med aktier om man endast har ett litet kapital. En annan vanlig fördom är att det är fult att prata om pengar. Det är tvärtom jättebra att prata om pengar och dela erfarenheter och kunskap om sparande med andra. En tredje myt är att kvinnor är riskaverta, det vill säga undviker att ta risker. Så är det inte heller. Däremot tar kvinnor mer riskmedvetna investeringsbeslut, då man i större utsträckning sprider riskerna.


Hur kan man skapa ett ekonomiskt självförtroende?
Som jag sade tidigare; att prata pengar och sparande är inte fult eller pinsamt. Numera är det också mycket lättare än tidigare. Det finns massor med grupper som diskuterar sparande och investeringar på sociala medier som man enkelt kan gå med i för att få in sparandet i det dagliga flödet. En stor fördel med grupperna är att det ständigt pågår diskussioner i dem. Det gör att man som nybörjare – alla har varit det – kan ställa vilka frågor som helst och slipper känna sig stressad av att inte ha tillräcklig kunskap. Några exempel som fyller mitt flöde är Facebookgrupperna ’Tjejer som gillar aktier’ och ’Aktier’ samt på Instagram ’Framtidsfeministen’ och ’Över till annat’. 

Nyhetsbrev och sajter som Aktiellt har också mycket bra information som man lära sig mer av. 

I grund och botten handlar ekonomiskt självförtroende som så mycket annat om att göra, köra igång och få in sparandet som en del i sin vardag.  

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan