Världen är sig inte lik men när vi blickar in i 2021 ser vi en gradvis återgång till det nya normala. Vad exakt det innebär vet ingen, men får vi inga nya externa chocker ser vi en kraftig tillväxt under 2021, jämfört med 2020, och fortsatt låga räntor som grunden i den ekonomiska utvecklingen. 

- Sammantaget talar detta för optimism på de finansiella marknaderna som dessutom borde kunna se fram emot ett något lugnare år än det vi just håller på att avsluta. Med en stark börsutveckling i ryggen utesluter vi dock inte kortsiktiga sättningar, men ser dessa som bra tillfällen att addera exponering, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Allokering.

Under 2020 har vi på många sätt upplevt en hel konjunkturcykel. Att det skulle repeteras under nästa år ser vi som osannolikt. Vi är fortfarande i en mycket svår situation och osäkerheten kring smittspridning och dess konsekvenser är till stor del ännu oöverblickbar. Den senaste tidens positiva vaccinnyheter har trots detta stärkt vår uppfattning om att 2021 står inför en kraftfull om än något baktung återhämtning. Rådande restriktioner påverkar naturligtvis återhämtningen och skillnaden mellan olika delar av ekonomin är tydlig. Det kommer ta tid innan vissa delar av ekonomin ser ljuset i tunneln och andra delar kommer inte komma tillbaka till där de var innan pandemin, å andra sidan har vissa fått en katalysator på grund av den. Vi har även upplevt extrema rörelser på de finansiella marknaderna under året och stämningsläget har varierat från total pessimism till näst intill oövervinnlig optimism. 

- Just nu råder det senare. Det kan avskräcka kortsiktigt men det förändrar inte vår syn när vi blickar in i 2021, och då framförallt den första halvan av året. Vi ser tillväxt, i ekonomin och i vinsterna, understöd av stimulanser och låga räntor som de primära anledningarna till att vara optimist, säger Mattias Isakson. 

I novemberstrategin valde Swedbank trots en uppsjö av närliggande risker att lyfta blicken och blicka in i 2021. Det innebar att vi höjde aktier till en liten övervikt, och det har hittills visat sig vara en bra strategi. Vi fortsätter på inslagen väg och höjer ett steg till, nu till en 10 procentenheters övervikt. Övervikten i aktier finansieras med en undervikt i räntor. 

Läs mer om Investeringsstrategin och investeringsförslag här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan