- Det är väldigt roligt att ha ett riktigt starkt och tydligt erbjudande för gamla och nya kunder som vill handla med aktier och andra värdepapper, säger Tomas Karlsson, chef för värdepappersförsäljning & support på Swedbank Group Savings. 


Billig, enkel och tydlig prissättning

Den nya prismodellen innebär att kunder med ett totalt sparande som understiger 100 000 kronor i Swedbank eller i sin sparbank helt slipper att betala courtage när de handlar med aktier.*

De som har mer än 100 000 kronor sparat i banken betalar ett fast courtage baserat på affärens storlek: 

  • Vid affärer upp till 25 000 kr är avgiften 29 kr. 
  • Vid affärer mellan 25 001 – 100 000 kr är avgiften 59 kr.
  • Vid affärer över 100 000 kr är avgiften 99 kr. 

Internetbanken och appen känner automatiskt av engagemangets storlek och tar ut rätt courtage. Och eftersom det inte finns olika courtageklasser behöver man bara välja mellan att ha sina värdepapper en vanlig aktiedepå eller en aktiedepå inom ISK. Båda öppnas enkelt i internetbanken, eller i appen. ISK är att föredra för de allra flesta eftersom värdepappersaffärerna inte behöver deklareras och det endast utgår en låg schablonskatt. 

- Med vår prismodell vet du alltid klart och tydligt vad du betalar för dina värdepappersaffärer. Det blir inga obehagliga överraskningar. Och vid affärer för mindre än 25 000 kronor kostar det så lite som 29 kronor, säger Tomas Karlsson. 


Flera pågående förbättringar
Den attraktiva courtagemodellen är en av flera pågående förbättringar som Swedbank genomför inom sparaområdet. Tidigare lanserades nya Aktiellt, troligtvis norra Europas bredaste inspirationsplattform för aktie- och värdepappersaffärer. Ett arbete pågår också med att ytterligare förbättra den digitala upplevelsen när man använder bankens tjänster. 

- Helheten är viktig. Hos oss får du dagligen tips, inspiration och idéer från Aktiellt och våra TV-sändningar. Dessutom mycket konkurrenskraftiga priser för värdepappershandel med svenska, baltiska och amerikanska aktier, utan krångel med olika courtageklasser. Och om du behöver hjälp finns telefonsupport och lokal närvaro. Med andra ord: Allt du som kund behöver för att göra aktie- och andra värdepappersaffärer så enkelt, billigt och välinformerat som möjligt på ett ställe, säger Tomas Karlsson.


Läs mer om de nya förmånliga villkoren här 

Kolla in de nya priserna här

Läs mer om ISK här 


*Gäller upp till 500 affärer om året. Omfattar ej handel i USA och på Spotlight.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan