Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. 2019 präglades av en avvaktande marknad och åtgärdsprogram för att omstrukturera verksamheten i Tyskland. 

Fjärde kvartalet blev händelserikt. I slutet på november invigdes en ny fabrik i Tianjin som ökar effektiviteten, uppfyller Bultens hållbarhetsmål och möjliggör för expansion av verksamheten i Kina som är världens största bilmarknad. Strax innan jul förvärvades fästelementföretaget PSM International, vilket stärker Bultens position som internationell leverantör av fästelement. PSM har cirka 350 anställda, produktionsenheter i Kina, Taiwan och Storbritannien samt distributionscenter i 22 länder. Asien/Stillahavsområdet är den största marknaden och utgör cirka 50 procent av PSM:s försäljning, följt av USA som utgör cirka 30 procent. Tolvmånadersperioden fram till augusti 2019 uppgick PSM:s försäljning till cirka 42 miljoner dollar (395 miljoner kronor) med en normaliserad rörelsemarginal (EBITDA) på cirka 14 procent, vilket kan jämföras med Bultens cirka 10 procent. 

Bulten rapporterade ett något bättre resultat än väntat i fjärde kvartalet. Orderingången ökade med 14 procent och rörelseresultatet steg, justerat för engångsposter. Framöver kommer förvärvet av PSM och upptrappningen av FSP-kontrakt (Full Service Provider) bidra till tillväxt.

PSM inkluderas i prognosen från den 1 april, vilket ökar försäljningen med 12-13 procent de kommande 12 månaderna och cirka 9 procent under 2020. Prislappen på 230 miljoner kronor motsvarar 4x EV/EBITDA, vilket är attraktivt givet rörelsemarginalen på 14 procent. 


Synen på Bulten 

  • Rekommendation: Köp (Behåll)
  • Riktkurs: 85 (80) kronor 


Visste du att? 

Medan till exempel Sandviks skärande verktyg behövs betydligt mindre vid framställning av elbilar så krävs det betydligt fler fästelement för att tillverka en elbil än en bil med förbränningsmotor. Anledningen är att batterierna ökar bilens totalvikt, vilket driver bilproducenterna att använder mer aluminium och för att montera aluminiumdelar krävs fler fästelement eftersom det är svårt att svetsa aluminium.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan