En uppsjö bolag kvalar i dagsläget in som Kursraketer: aktier från Swedbanks rekommendationslista som stigit över 20 procent de senaste tre månaderna. Här är de fem svenska kursraketerna som gått bäst, och dessutom fortsatt ses som köpvärda.  


Nyfosa + 44,6 procent
Det förvärvsfokuserade fastighetsbolaget Nyfosa har haft en imponerande kursutveckling de senaste månaderna, med en uppgång på 44,6 procent. Kepler Cheuvreux anser att aktien fortfarande har mer att ge. Skälen är en stark transaktionsmarknad, höjda väntade fastighetsuppvärderingar, och en ny värderingsmetod, som lägger mer fokus på kassaflödena, för vissa fastighetsaktier. Nyfosas portföljvärde utgörs till 49 procent av kontorsfastigheter och till 38 procent av logistik- och lagerfastigheter. 

Nyfosa rapporterar den 13 februari.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 105 kronor

Läs artikeln Nyfosa – Köpvärd förvärvsmaskin

Läs mer om fastighetssektorn inför rapportsäsongen


Storytel + 41,9 procent
Det digitala ljudboksbolaget Storytel räknas bland de riktiga storklättrarna, och dess aktieägare har goda skäl att vara nöjda. Under en kapitalmarknadsdag i januari höjde bolaget sina tillväxtmål för perioden år 2020–2023 till 35 procent inom streamingsegmentet. Detta ska nås både genom fortsatt tillväxt på befintliga marknader, samt expansioner till fler än 20 nya marknader. Storytel brukar historiskt nå sina tillväxtmål och Kepler Cheuvreux ser de höjda ambitionerna som realistiska. Tillväxtestimaten för bolaget höjs därmed och aktien rekommenderas som fortsatt köpvärd. 

Storytel rapporterar den 20 februari.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 185 kronor

Läs mer om Storytel i Dagens Analyser 


Brinova + 33,2 procent
Brinova är den tredje kursraketen från fastighetssektorn, men är i motsats till de andra inriktat på samhällsfastigheter och bostäder i enbart södra Sverige. Då det låga ränteläget väntas bestå under lång tid framöver är stabila kassaflöden över konjunkturcykeln en stor fördel, och fastighetstyperna Brinova fokuserar på gör bolaget väldigt starkt på området. Detta i kombination med de fastighetsuppvärderingar och den nya värderingsmetoden som också påverkar Nyfosa anses även Brinova ha gott om bränsle kvar till raketmotorn. 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 36 kronor

Läs mer om Brinova i Dagens Analyser 

Läs mer om fastighetssektorn inför rapportsäsongen


Wihlborgs + 26,3 procent
Fastighetsbranschen bidrar med flera kursraketer den här månaden, där även Wihlborgs kvalar in med sin respektabla uppgång på 26,3 procent. Bolaget är marknadsledande i Malmö, Lund och Helsingborg, och har en betydande fastighetsportfölj i Köpenhamn. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt. Tack vare god fastighetsförvaltning, attraktiva utvecklingsprojekt och förvärv anser Kepler Cheuvreux att kassaflödet (FFO) bör kunna växa tvåsiffrigt även under 2020.

Wihlborgs rapporterar idag den 11 februari.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor

Läs mer om Wihlborgs i Dagens Analyser


Peab + 25 procent
Byggbolaget Peab räknas även det till de aktier som haft tre riktigt trevliga månader. Efter bolagets rapportsläpp under förra veckan valde Kepler Cheuvreux att höja riktkursen och upprepa rekommendationen Köp. Särskilt lovande är Peabs planer på att notera den kommersiella fastighetsportföljen separat. Detta väntas lyfta fram betydande ”dolda värden” i balansräkningen, alltså skillnaden mellan marknadsvärden och bokförda värden. Dessa bedöms vara i storleksordningen 1,2 miljarder kronor, eller 5 kronor per aktie. I kombination med ganska stabila marknadsutsikter ser det ut som att Peabs raket kan fortsätta klättra mot skyarna. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 120 kronor

Läs mer om Peab i Dagens Analyser 


Du vet väl att?
Du kan se hela listan på Kursraketer genom att klicka här 

Eller via fliken Inspiration, under Aktier.  

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan