Marknadskommentar

På makrofronten har det varit en relativt lugn vecka. I Sverige lämnade Riksbanken både reporäntan och reporäntebanan oförändrad, vilket var helt enligt marknadens förväntningar. Globalt sett har riskhumöret på finansmarknaderna till stor del varit positivt under veckan. Även om det fortfarande råder stor osäkerhet kring coronaviruset, under torsdagen framkom det exempelvis att fler personer både smittats och omkommit än tidigare känt, har aktiekurserna stigit på bred front. På Stockholmsbörsen, där kraftförsörjning, IT och fastigheter gått starkast, är samtliga sektorer upp för veckan. Utöver stigande aktiekurser har även oljepriset återhämtat sig något, vilket i sin tur har lett till uppgångar bland oljebolagen.

Uppgångarna har framför allt utmärkt sig hos betting- och fordonssektorn. Evolution Gaming är upp 28% för veckan efter en kvartalsrapport som visat att både rörelseresultat och utdelningen var högre än analytikerna väntat. LeoVegas, upp över 15% för veckan, redovisade under fredagen en omsättning i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet var, mot förväntningarna, negativt medan rörelseresultatet var högre än väntat. Bettingbolaget meddelade även att de höjer utdelningen. Bilia, som levererade en omvänd vinstvarning i januari, rapporterade ett resultat som var i linje med förväntningarna, dock var utdelningen högre än väntat. Aktien steg med nästan 14% på nyheten. Även Mekonomen, som var under press i fredags efter sin kvartalsrapport, har rekylerat under veckan och är upp över 5%.

Bland storbolagen har Swedish Match, upp runt 6%, toppat OMXS30 under veckan. Tobaksjättens kvartalsrapport, justerat för nedskrivning avseende bolagets europeiska tuggtobaksverksamhet, var bättre än väntat. Bolidens intäkter och resultat var klart lägre än väntat för det fjärde kvartalet. För affärsområdet Gruvor var rörelseresultatet hela 22% under förväntan. Lägre metallhalter och ökad investeringstakt nämndes i rapporten som delförklaringar till att utfallet inte blev bättre. Metallföretaget är ett av få bolag som backat bland storbolagen under veckan, dock är nedgången mindre än 1%. Avslutningsvis rapporterade AstraZeneca under fredagen en stigande omsättning men en lägre vinst under det fjärde kvartalet jämfört med i fjol. Bolaget redovisade ett resultat per aktie på 8,56 kronor medan analytikernas förväntningar i genomsnitt låg på 9,12 kronor. Läkemedelsjättens aktie är ned ungefär 3% för veckan.

Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-02-14 kl 16:00

Veckans bolag

Trelleborg - Höjd riktkurs efter solitt kvartal

  • Gynnas av globala trender
  • Exponeras mot både tidig och sencyklisk industri
  • Ny organisationsstruktur fokuserar koncernen

ABB - Modelluppdatering efter PG-avyttring

  • Globalt ledande inom automation och elkraft
  • Exponerad mot strukturell tillväxt
  • Flera år av vinsttillväxt väntar

Skanska - Troligtvis på väg mot nya höjder

  • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
  • Undervärderad amerikansk verksamhet
  • Fokus på marginal betalar sig


Fler aktuella analyser:

Hufvudstaden - Q4: Hyror fortsätter upp, även för butiker

Mowi - Höjd rekommendation, trots sänkta estimat

Klövern - Stora uppvärderingar på väg

Wihlborgs - Q4: Utdelningstillväxt med 20%

Mekonomen: Något blandad Q4-rapport
Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan