Mest köpta och sålda aktier under vecka 7

Även om optimisterna ökade aktiviteten under föregående vecka fick de återigen se sig slagna av pessimisterna som fortsatte att sälja av innehav i hög takt, om än på en lägre nivå än veckan innan. Vid veckans slut hade Investerarkollektivet nettosålt aktier för andra veckan i rad.

Boliden toppar veckans lista över de mest köpta aktierna efter en rapportbesvikelse med efterföljande kursras.

Läs mer: Svag avslutning på 2019 och högre än väntad investeringsnivå

Intrum intar silverplatsen på veckans lista över de mest köpta aktierna. Aktien hamnade under viss kurspress efter att Sampo sålde ut sitt innehav trots en stark Q4-rapport.

Läs mer: Lyckosam integration av Piraeus Bank ger stöd till ännu ett starkt kvartal

Volvo intar den sista pallplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Innehaven fylls på efter en stark Q4-rapport som ledde till en höjd riktkurs.

Läs mer: Stark avslutning ger stöd till prognoser

Ericsson når förstaplatsen  bland de mest sålda aktierna. Aktien fick fart efter att USA:s justitieminister William Barr gått ut och sagt att USA och dess allierade borde köpa en kontrollpost i Ericsson, men efter hand tonades nyheten ned och investerarkollektivet passade på att sälja av. Efter Q4-rapporten höjdes rekommendationen.

Läs mer: Uppgradering till Köp

Kinnvevik intar silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Efter Q4-rapporten sänktes rekommendationen till Behåll.

Läs mer: Begränsad uppsida

Nordea backar till tredjeplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Aktien steg efter Q4-rapporten och riktkursen höjdes till 8,8 EUR, men investerarkollektivet fortsätter med vinsthemtagningarna.

Läs mer: På rätt väg


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 7

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan