Optimismen består men corona oroar
Stämningen på de finansiella marknaderna har åkt lite berg och dalbana på senare tid. Som vanligt vid turbulens var det något oförutsett som hände, och fast året ännu är ungt har redan två oväntade händelser påverkat marknaderna; den plötsligt eskalerande situationen mellan USA och Iran, och nu på slutet spridningen av coronaviruset.

Därtill har vi till slut passerat Brexitdagen och under tiden har riksrättsprocessen mot president Trump pågått.

- Detta är den ena, mörkare, sidan av myntet. Den andra består av den konjunkturella utvecklingen. Denna sida är blankare och präglas fortsatt av en relativt positiv utveckling av den övergripande makroekonomin, generellt för de bitar som har varit mest nedtryckta, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Makrostatistiken från både Europa och Kina fortsätter att komma in bättre än väntat samtidigt som även USA kommer in starkare.

- Därtill kommer sannolikt viss vinsttillväxt tillbaka under året efter ett svagt 2019. Vi förblir optimistiska och det grundar sig i tilltron på en hygglig konjunktur, även om de temporära ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottet inte skall förringas.

Sammantaget ser Swedbank en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. Den senaste oron har egentligen mestadels återspeglats i lägre räntor och kraftiga fall i vissa råvaror som exempelvis koppar. Aktiemarknaden har svängt lite mer men nedgången är begränsad. 

Vid tidigare virusutbrott har effekten på marknaderna varit begränsad och relativt kortvarig. Även om vi i nuläget inte vet hur spridningen kommer att utvecklas är det mest sannolika att så blir fallet även denna gång. 

I vår januaristrategi varnade vi för en förhöjd risk för en kortsiktig korrigering. Denna gång blev den utlösande faktorn ett virusutbrott. 

- Vår grundtes var att en eventuell korrigering bör ses som ett bra läge att addera ytterligare risk. Med ena foten mitt i pågående rapportsäsong och den andra i osäkerheten kring coronaviruset väljer vi dock i nuläget att ligga kvar som tidigare, det vill säga med en övervikt i aktier och High Yield, som finansieras med en undervikt i räntor. Sammanfattningsvis anser vi att aktienedgången varit för liten för att addera exponering givet den fortsatt osäkra utvecklingen av coronavirusepidemin, konstaterar Mattias Isakson. 


Avvaktande övervikt i aktier
Vi anser inte att rapportsäsongen hittills generellt sett har påkallat någon ökad oro för framtiden. Relativt många aktier har reagerat kraftfullt på rapportdagen, men snarare är det fler som rusat än kraschat. Det tyder på att marknaden är nervös. Frågan är bara vad den är nervös för? Att den ekonomiska aktiviteten skall packa ihop, av en eller annan anledning, och sänka marknaden? Eller rädslan för att inte vara med på en fortsatt uppgång? Hittills har vi inte sett någon större nedgång på aktiemarknaderna. Det som utmärker sig som svagt är nedgången på aktiemarknaderna i Tillväxtmarknader, där Kina utgör ungefär en tredjedel av aggregatet. Oavsett hur epidemin utvecklas så är det uppenbart att den kortsiktiga ekonomiska effekten på den kinesiska tillväxten kommer att vara märkbar. 

I nuläget ser vi dock effekten mer som en cyklisk chock än en strukturell förändring. I januari låg vi kvar med vår övervikt i aktier och en neutral regionallokering. Vi flaggade för en förhöjd risk för en kortsiktig korrigering. Samtidigt såg vi potential för att Tillväxtmarknader kan börja gå bättre än övriga marknader. Vi såg stöd i fas-1 avtalet mellan USA och Kina, den något svagare dollarn och att regionen gick sämre under 2019. 

Vi valde dock att ligga kvar neutrala då regionen sannolikt skulle drabbas hårdare om det kom en korrigering. 

- Så blev det. I nuläget anser vi inte att det är läge att växla upp, men inte heller ner. Vi ligger kvar neutrala i samtliga regioner och förbereder oss för att göra eventuella förändringar när det är dags att antingen öka eller minska den övergripande aktieexponeringen. I nuläget anser vi att aktienedgången varit för liten för att addera exponering, så vi ligger kvar med en liten övervikt, säger Mattias Isakson.


Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan