Populäraste fonder januari 2020:

  1. Ny Teknik
  2. Technology
  3. Bas Solid
  4. Access Edge Emerging Markets
  5. Bas Mix

Ny Teknik och Technology

Ny Teknik och Technology är aktiefonder med inriktning mot tekniksektorn. Fonderna är även i toppen bland de roburfonder som gått bäst det senaste kvartalet. En del i förklaringen till varför teknikfonderna gått så starkt den senaste tiden är att bolagsrapporterna från tekniksektorn hittills överlag har varit starka. Investeringarna i exempelvis datacenters, utrullning av 5G-nätverk och elektronik för bilar är stora och växande, är något som också varit positivt för branschen.

Läs mer om skillnaderna mellan fonderna Ny Teknik och Technology

Bas Solid och Bas Mix

Nas Solid och Bas Mix är färdigförpackade investeringsportföljer som ger ett brett ägande i olika delar av världen samt räntor och krediter och några intressanta globala investeringsteman. Fonderna består av Swedbank Roburs aktie- och räntefonder och beroende på vilken fond man väljer får man olika stor andel av aktier respektive räntor. Bas Solid har störst andel räntor och Bas Mix har lika mycket räntor som aktier.

Läs mer om våra Basfonder

Access Edge Emerging Markets

Fondens målsättning är att följa indexet MSCI Emerging Markets och investerar brett i tillväxtmarknader över hela världen. Dessutom har fonden ett extra fokus på klimat och investerar inte i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag med mer än 5 procent omsättning från framställning av el från kol, olja respektive gas. Utöver det investeras 10 procent utanför jämförelseindex i bolag som bedöms medverka till att lösa klimatkrisen. De investeringarna görs till exempel i bolag inom förnybar energi, bolag som tar fram energieffektiva och energibesparande lösningar (däribland elfordon och energibesparande byggnader) samt bolag inom området för övrig miljöteknik, som batteriteknik, avgasrening och materialåtervinning.

Intervju med förvaltarna av Access Edge Emerging Markets

Ny Teknik

i år
+46,69%
3 år
+114,93%
5 år
+266,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 402,81
sharpe
1,40
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna kon…

Technology

i år
+24,02%
3 år
+114,89%
5 år
+177,57%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
515,14
sharpe
1,35
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår ti…

Bas Solid

i år
-2,45%
3 år
+5,01%
5 år
+10,85%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
127,57
sharpe
0,27
förv.avg.
0,80%
Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom a…

Access Edge EM

i år
-6,40%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
96,42
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot ti…

Bas Mix

i år
-2,59%
3 år
+10,33%
5 år
+18,91%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
31,19
sharpe
0,37
förv.avg.
1,00%
Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom a…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan