Resultatmässigt blev 2019 som förväntat, vilket måste sägas vara en prestation med tanke på de mycket omfattande förändringar som ABB genomgått under året. 

Över 90 procent av det strukturförändringsprogram som lanserades i december 2018 är nu genomfört. För att det stora affärsområdet Power Grids ska kunna säljas har det skiljts av och är nu ett separat bolag dit verksamheterna flyttats. Försäljningen till Hitachi väntas vara slutförd i slutet på andra kvartalet 2020. Köpeskillingen på 7,6-7,8 miljarder dollar ska överföras till aktieägarna, vilket väntas ske genom återköp av aktier. När försäljningen väl är genomförd väntas strandade kostnader relaterade till Power Grids kunna bantas med 175 miljoner dollar till 50 miljoner dollar.

Under 2019 har ABB:s tidigare regionala struktur monterats ned och den landsvisa indelningen i över 100 länder har brutits upp och överförts till de fyra kvarvarande affärsområdena tillsammans med de flesta funktionerna. Avsikten är att förändringen ska leda till mer kundorienterade affärsområden som leds av chefer med större frihet och betydligt mer slimmade verksamheter. En utveckling som väntas stärkas ytterligare när Björn Rosengren formellt tillträder som vd den 1 mars. 

Totalt har över 90 procent av de tidigare centrala funktionerna inom ABB bantats bort och antalet anställda inom kvarvarande verksamheter har minskat med cirka 3900 personer. Resultatet märks redan i form av en enklare och mer fokuserad organisation. Centrala kostnader minskade med närmare 300 miljoner dollar under 2019. Under 2021 väntas kostnadsbesparingarna överskrida 500 miljoner dollar på årsbasis.

Till detta ska läggas pågående avyttringar av olönsamma verksamheter, som solcellsväxelriktare inom affärsområdet Electrification och annat som inte räknas som kärnverksamheter. 

2018 togs nedskrivningskostnader för dessa på 291 miljoner kronor. Föra året var kostnaderna för nedskrivningar 145 miljoner dollar. I år väntas de bli marginellt lägre, för att vara i stort sett helt borta under 2021. Tillsammans med förbättringar i lönsamheten hos den underliggande verksamheten väntas lägre kostnader lyfta rörelseresultatet (EBITA) med så mycket som 35 procent fram till 2022.

ABB:s ledning räknar med att orderingången och intäkterna kommer att ligga stilla, eller stiga marginellt under 2020. Givet konjunkturläget och de successivt lägre kostnaderna är det bra. Långsiktigt har affärsområdet Robotics and Discrete Automation stöd av starka strukturella trender och Electrifications produkter och lösningar är avgörande för att kunna genomföra energieffektiviseringar.


Fyra affärsområden:

Electrification
En mängd produkter för hela elvärdekedjan 

Industrial Automation
Instrument- och analysprodukter, automation och optimering av industriella processer med minskad energianvändning.

Motion
Världens största leverantör av motorer, drivsystem, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter samt digitala lösningar.

Robotics & Discrete Automation
Maskin- och fabriksautomation, robotiklösningar och applikationer.


Synen på ABB 

  • Attraktiv uppsida på medellång sikt
  • Aktien väntas stiga cirka 35 procent till 2022 
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: (på 12-månaders sikt) 26 schweizerfranc  

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan