Förutom summeringen av rapportsäsongen gör Utblick också ett djupdyk i omvärldsfaktorer som påverkar marknaderna. Coronaviruset fortsätter vålla oro, och experterna kommenterar utvecklingen under den senaste veckan. 

Dessutom diskuteras den senaste makrostatistiken och vad den säger om konjunkturläget, samt dagens uppdatering av Fokusportföljen och vilka aktier där som är särskilt spännande på lite längre sikt. I vanlig ordning avrundas programmet med en framtidsspaning om vad man ska hålla extra mycket koll på under den kommande veckan. 

Detta kan du se i Utblick. Swedbanks veckovisa program om investeringar kopplat till det rådande marknadsläget. Se veckans Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan