Pia Haak, chef Allokering

-2019 var året då klimat var på allas läppar. Låt oss hoppas, för allas vår skull, att fokus på klimatfrågor kommer intensifieras under 2020. Jag väljer därför en fond vars huvudfokus är att placera i svenska företag som via sina produkter eller tjänster kan bidrag till ett resurseffektivt och hållbart samhälle. Det behövs en omställning i samhället och det är just det Transition Sweden handlar om.

Swedbank Robur Transition Swed

1 mån
-22,30%
3 mån
-26,25%
i år
-26,22%
1 år
-16,90%
3 år
-8,87%
5 år
-2,79%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
7 549,30
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & …


Stefan Sundblom, chef Aktieförvaltning

-Som årets bästa fond 2020 gissar jag Small Cap USA. Fonden utgör en spännande krydda i en bred fondportfölj. Den amerikanska marknaden är starkt entreprenörsdriven och det finns många intressanta börsnoterade småbolag i USA med god tillväxtpotential. Denna efterlängtade fond startade vi under hösten 2019 och framtidsutsikterna känns ljusa under många år framöver.

Swedbank Robur Small Cap USA

1 mån
-18,56%
3 mån
-19,26%
i år
-18,77%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
78,48
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…

Per Lilja, chef Kreditförvaltning

-Det finns förutsättningar för att tillväxtmarknader kommer att utvecklas starkt under 2020. De har drabbats hårt av handelskrig, avmattning i den globala industrikonjunkturenen och en stark dollar. Detta har bidragit till en attraktiv värdering samtidigt som det finns tecken på att industrikonjunktur och handel har bottnat och har förutsättningar att förbättras framöver. Detta kommer sannolikt att gynna tillväxtmarknader varför jag tror att vår fond Global Emerging Markets kommer att bli en bra investering 2020.

Swedbank Robur Global Em Mkts

1 mån
-11,28%
3 mån
-16,41%
i år
-15,61%
1 år
-10,69%
3 år
-0,79%
5 år
+8,70%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
130,56
sharpe
0,10
förv.avg.
1,42%
Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bo…


David Stenlund, chef Kvantitativ förvaltning

-Detta är en nystartad klimatsmart fond som investerar i bolag i tillväxtmarknader. Fonden jobbar mycket med hållbarhet och gör cirka 10 procent av investeringarna i bolag som vi bedömer direkt via sin verksamhet bidrar till ett bättre klimat. Hållbarhet i tillväxtmarknader är ett starkt tema för 2020, inte minst med tanke på de enorma utmaningar och därmed behov som finns i tillväxtmarknader kring hållbarhet och då inte minst kring miljö- och klimatarbete.

Swedbank Robur Access Edge EM

1 mån
-12,84%
3 mån
-18,52%
i år
-17,87%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
84,60
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att erbjuda exponering mot MSCI Emerging Markets samtidigt som vi ta…

Morgan Andersson, chef Produktutveckling

-Valet är lätt - Medica! Fonden investerar i bolag inom den hälsorelaterade industrin (läkemedel, bioteknologi mm). Fonden investerar till viss del i små och medelstora bolag vilket gör att de bättre kan tillvarata sina affärsmöjligheter. Fonden är inte så konjunkturkänslig, vilket kan vara en fördel under 2020.

Swedbank Robur Medica

1 mån
-5,38%
3 mån
-7,59%
i år
-7,59%
1 år
+3,37%
3 år
+24,37%
5 år
+20,46%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
23,02
sharpe
0,65
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…


Det är såklart omöjligt att veta säkert vilken fond som kommer gå bäst ett givet år och just därför man inte heller ska stirra sig blind på resultatet enstaka år utan istället sprida sitt aktiesparande så att man får exponering mot olika regioner och branscher. Dessutom bör man planera för att spara i minst fem år om man väljer aktier eller aktiefonder som sparform, så att man har möjlighet att få en positiv utveckling även om enstaka år landar på minus.

*Swedbank Robur Rysslandsfond, fonden som hade en avkastning på 52,25 % under 2019 har gått upp ca 153 % de senaste fem åren per 2019-02-06 (hänsyn ej tagen till inflation).

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan