Alla av förra årets främsta kursraketer, som fortfarande bedöms ha mer att ge, är rederiaktier. Karaktäristiskt för dem är att de är volatila och starkt cykliska. Det rör sig alltså inte om aktier för byrålådan, eller den försiktige. Men uppsidan bedöms å andra sidan vara betydande. Särskilt Fas 1 i handelsavtalet mellan USA och Kina väntas öka efterfrågan på fartygstransporter, och driva upp fraktpriserna under 2020-2021. 


Avance Gas

 • Specialiserat på transporter av LPG (Liquid Petroleum Gas)
 • Uppgång under 2019: 304,5 procent
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 80 norska kronor 

Läs mer i Fortfarande läge att kliva ombord 


BW LPG 

 • Specialiserat på transporter av LPG (Liquid Petroleum Gas)
 • Uppgång under 2019: 183,1 procent
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 109 norska kronor 

Läs mer i Fortfarande läge att kliva ombord


Frontline 

 • Är ett av världens största oljetankerrederier
 • Uppgång under 2019: 127,3 procent
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 160 norska kronor 


Här bland inspirationsflikarna i Aktiellt kan du hitta fler kursraketer


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan