Vad är anledningen till att fonderna gått så starkt under 2019?

-Ryssland var världens starkaste marknad i fjol med en uppgång på över 40 procent. Det påverkade även fonden Östeuropa eftersom Ryssland är den största marknaden i regionen och utgör drygt hälften av Östeuropafond.

Anledningen till uppgången är framförallt den höga direktavkastningen på ryska bolag, vilken ökade ytterligare under 2019 tack vare en förbättrad bolagsstyrning. Även ryska bolags låga värderingar och lättnader av sanktioner mot landet, är avgörande faktorer bakom uppgången.

Är det några särskilda investeringar som bidragit extra mycket till fondernas resultat?

-Jag gillar bolag inom IT, e-handel, reklam och företag som på olika sett är exponerade mot digitalisering och nya teknologier. Inom det segmentet har jag investerat i ryska Yandex, turkiska Indesa och Wirtuana Polska.

Förutom Ryssland har Östeuropafond gynnats av utvecklingen i Grekland, där fonden varit överviktad. Grekiska banker har, tillsammans med några andra företag inom konsument och fastighetssektorn, utvecklats väl under 2019.

Ett annat land, som har betydelse för fondens utveckling är Turkiet. Utvecklingen dämpades i fjol på grund av oro över den ekonomiska utvecklingen och politisk turbulens. Det finns en chans för en bättre utveckling i Turkiet framöver, givet lägre räntor och inflation samt en viss återhämtning i ekonomin.

Varför är fonderna intressanta att investera i även framöver?

-Precis som med andra aktiefonder och givet att marknaderna som fonderna investerar i kan svänga mycket från tid till annan är rekommendationen att man bör ha en längre investeringshorisont (minst fem år). Med det sagt så anser jag att både Ryssland och Turkiet förblir intressanta marknader att investera i. Ryssland tack vare den fortsatt höga direktavkastningen, där tillväxten och efterfrågan förväntas att öka genom en satsning på olika infrastrukturprojekt. Turkiet för att turkiska bolag handlas till en relativ låg värdering och att man kan hitta många bolag som handlas till en rabatt sett till sina historiska värderingar.

Bästa Roburfonder 2019:

  1. Rysslandsfond +52,25 %
  2. Technology 47,96 %
  3. Fastighet 43,28 %
  4. Småbolagsfond Sverige 42,70 %
  5. Östeuropafond 39,45 %

Rysslandsfond

i år
-24,51%
3 år
+16,61%
5 år
+56,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
27,87
sharpe
0,25
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrumen…

Technology

i år
-6,69%
3 år
+67,20%
5 år
+115,10%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
387,59
sharpe
1,07
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår ti…

Fastighet

i år
-20,98%
3 år
+27,93%
5 år
+38,99%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
49,05
sharpe
0,72
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så so…

Småbolag Sve

i år
-19,03%
3 år
+20,65%
5 år
+56,81%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
127,71
sharpe
0,50
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har ä…

Östeuropafond

i år
-29,23%
3 år
+4,55%
5 år
+17,02%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
30,32
sharpe
0,12
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och bolag i Östeuropa. Fonden har även möjlighet at…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan