När klockorna för omkring en vecka sedan ringde in det nya året kunde de som var börsintresserade blicka tillbaka på ett 2019 som bjudit på en mycket stark utveckling. Trots ett börsår som de flesta nog skulle hålla med om varit både oroligt och turbulent kunde Stockholmsbörsens OMXS30-index när allt var klappat och klart visa upp en årsuppgång på närmare 26 procent. Den största årliga uppgången sedan år 2009. Det amerikanska S&P 500-indexet hade å sin sida gått upp med hela 29 procent i amerikanska dollar, vilket var den bästa utvecklingen sedan år 2013. 

Detta var bra mycket mer än de flesta av Aktiellts läsare räknat med. På förra veckans fråga svarar nämligen 60 procent av det gick långt bättre än förväntat. Dessutom svarar 7 procent att de räknat med ett riktigt svagt börsår, medan 8 procent tycker att de sålde av för tidigt. Totalt blir det alltså 75 procent av läsarna som överraskades positivt av börsutvecklingen. Även om vissa som sålde av i ett tidigt skede kanske var lite småsura under nyårsmiddagen.  

9 procent av läsarna såg emellertid kanonåret komma och var nöjda med utvecklingen. 10 procent av de svarande måste emellertid ha väntat sig en riktig superbörs, då inte ens årets mycket stora uppgångar räckte till för att mätta deras förväntningar. 

Nu är det dock ett nytt år, och dags för nya tag. Passa på att svara på veckans fråga om huruvida du möblerar om i portföljen inför år 2020. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Blev börsåret 2019 som du förväntat dig?

 • Ja, jag trodde att det skulle bli ett kanonår 9%
 • Nej, det gick långt bättre än jag räknat med 60%
 • Nej, jag hoppades på att min portfölj skulle gå bättre 10%
 • Nej, jag hade räknat med ett riktigt svagt börsår 2019 7%
 • Nej, jag sålde av för tidigt 8%
 • Jag hade inga förväntningar inför 2019 6%


Så här har OMXS30 gått under de senaste fem åren: 

 • 2019: + 25,78%
 • 2018: - 10,67%
 • 2017: + 3,93%
 • 2016: + 4,86%
 • 2015: - 1,21%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan