Efter den amerikanska attacken som dödade den iranska generalen Qassem Soleimani har den geopolitiska oron ökat, och steg ytterligare efter nattens iranska raketattack mot amerikanska baser i Irak. Något som i sin tur har kommit att påverka marknadssentimentet där såväl de asiatiska som europeiska börserna visat röda siffror. Efter en stark börsutveckling, och där även sentimentsindikatorerna är på höga nivåer, är det inte orimligt att den eskalerade konflikten länderna emellan kan vara en grogrund för ökad volatilitet på de globala börserna kommande period.

- Vi har nu avslutat ett starkt fjolår vilket hänger ihop med tron på att konjunkturen faktiskt vänder till det mer positiva hållet och då kommer det här olägligt kan man tycka. Händelser av den här kalibern påverkar nästan alltid marknaden och gör att volatiliteten ökar, något vi nu kommer att få se, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Det kan dock resultera i att  investerarkollektivet i spåren av detta bli mer försiktiga vad gäller inflöde av nytt kapital till aktiemarknaden. Historiskt har dock konflikter av denna typ haft liten påverkan på såväl aktiemarknaden som världsekonomin i stort. Det faktum att denna händelse hittills påverkat aktiemarknaden i relativt liten utsträckning tyder också på en stark underliggande tro på aktiemarknaden. Inte minst mot bakgrund av att marknaderna i många fall befinner sig nära ”all time high”-nivåer. 

- Konflikten påverkar samtliga finansmarknader världen över, men det blir oftast inte bestående. Sannolikt blåser detta över ganska snabbt såtillvida det inte skulle eskalera till något väldigt obehagligt, avslutar Mattias Isakson.

Sammantaget har den senaste tidens händelser inte påverkat Swedbanks underliggande positiva syn för aktier under 2020, utan snarare bekräftat att man sannolikt får räkna med en högre volatilitet under året. Men det är en stor geopolitisk oroshärd varför den kommande utvecklingen kommer att följas noga.


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan