Hygien- och hälsoföretaget Essity har stabila tillväxtutsikter, drivet av stigande inkomster på tillväxtmarknaderna och demografi. Minskande kostnader och högre priser ger goda möjligheter till marginallyft. Det talar för att även aktien ska lyfta framöver. 


Synen på Essity

  • Förbättrad lönsamhet i fokus
  • Klassens bästa vinsttillväxt
  • Det mesta av potentialen ligger fortfarande framför oss
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 360 kronor 

Till bolagssidan


Synen på Boliden 

  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 275 kronor 

Till bolagssidan 


Storytel

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 185 kronor 

Till Bolagssidan 


Se alla Sektorfavoriter den 21 januari genom att klicka här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan