För närvarande handlas fastighetssektorn med en premie på 44 procent mot substansvärdet (NAV). Det kan tyckas utmanande, men högre fastighetsvärderingar väntas dra ned premien under året. Och det ser överlag fortsatt positivt ut för fastighetssektorn inför den stundande rapportsäsongen, som för sektorn inleds idag, den 24 januari, med Castellums rapport. Såväl hyresutveckling, finansiering som den starka transaktionsmarknaden fortsätter att peka i rätt riktning. 

Som vanligt väntas större upprevideringar av fastighetsvärdena i samband med årsbokslutet, jämfört med i tredje kvartalet. Men även nettouthyrningen väntas ha utvecklats bättre än i det föregående kvartalet. 

Den svenska transaktionsmarknaden slog volymrekord under 2019, och 2020 har inletts starkt. SBB offentliggjorde till exempel nyligen förestående försäljningar för tillsammans 11 miljarder kronor till nivå som överstiger senaste värdering med 15 procent. Det stämmer väl med Kepler Cheuvreux:s syn att avkastningsgapet (det vill säga skillnaden mellan räntan på en femårig statsobligation och avkastningen från fastigheter) som för närvarande ligger 90 punkter (0,9 procentenheter) över genomsnittet de senaste 20 åren kommer att minska under året. Allt annat lika innebär en förändring av direktavkastningskravet med 25 punkter att värderingen (NAV) i sektorn ändras med 10 procent. Justerat för utdelningar väntas sektorns värdetillväxt (NAV) vara tvåsiffrig både under 2020 och 2021.

Av de 22 nordiska fastighetsbolag som analyseras får 13 rekommendationen Köp, 4 Behåll och 4 Minska. Balder, Corem och Klövern får rekommendationen förändrad från Köp till Behåll, medan NP3 uppgraderas från Minska till Behåll. 


Tre favoriter

Kungsleden 

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 114 (94) kronor 
  • Rapportdag: 12 februari


Nyfosa

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 105 (72) kronor 
  • Rapportdag: 13 februari 


Wihlborgs

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 195 (175) kronor 
  • Rapportdag: 11 februari


Mer om dessa bolag kommer i separata artiklar framöver 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan