I decemberuppdateringen av Investeringsstrategin ökades portföljrisken, samtidigt som regionsallokeringen neutraliserades. Veckans Utblick inleds med att experterna från handlarrummet förklarar bakgrunden till besluten, och vad som har hänt sedan dess.    

Därefter läggs fullt fokus på januariuppdateringen av Investeringsstrategin, och synen på dem framtida utvecklingen och vad detta innebär för tillgångsallokeringen. Sedan diskuteras Fokusportföljen, och vad man kan vänta sig av den stundande rapportsäsongen. Som faktiskt drar igång om bara en dryg vecka. 

Se veckans Utblick genom att klicka på spelaren ovan.

Läs hela Investeringsstrategin för januari genom att klicka här.  


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan