Henrietta Thorell tog över förvaltningen av Småbolagsfond Sverige under hösten 2019 och har liknat utmaningen med att ta över med den att ta över ett gammalt hus, det behöver kompletteras, förnyas och putsas upp lite här och där.

Och precis som med ett gammalt hus kan man ju inte göra allt på en gång, var började du?

-Det första jag gav mig på var att kvalitetsstäda fonden, det vill säga dra ned eller sälja av innehav i de aktier som jag inte skulle ha köpt själv av olika anledningar. Det finns olika skäl att ogilla aktier, allt ifrån hållbarhetsproblematik till en svår konkurrenssituation som hos råvarubolag, nischbanker och e-handelsbolag eller politisk risk, som i SAAB:s fall. Jag minskade även ned några innehav som jag tyckte hade vuxit sig lite väl stora såsom Lifco, Balder och Embracer. De är fortfarande några av fondens största innehav men nu med lite lägre vikt.

-Något som jag tyckte fattades i fonden var skog, det fanns inte alls, så jag har nu byggt upp positioner i både Holmen och SCA till nästan 4 % av fonden. Fonden hade även förhållandevis lite fastighetsaktier, så jag kompletterade med att addera Hemfosa till fonden, vilket slog väl ut då det kom ett bud på bolaget häromveckan.

Du har lagt till och dragit ifrån ett antal aktier, men flertalet av aktierna i portföljen är orörda, där du och de tidigare förvaltarna delade uppfattning.

-Likheter i vad jag och de tidigare förvaltarna gillar finner vi bland fondens största innehav såsom Balder, Sweco, Evolution Gaming, ÅF Pöyry och Lagercrantz. Dessa aktier utgjorde även betydande positioner i de Sverigefonder jag förvaltade hos min förra arbetsgivare. Jag delar även de förra förvaltarnas positiva syn på mjukvaror, jag har utökat positionerna i Sinch och Lagercrantz och även adderat ett nytt bolag, vilket gör IT sektorn till fondens näst största efter verkstadssektorn idag.

Varför ska våra man spara i just din fond?

-Min USP? Det måste ju vara min långa erfarenhet och dokumenterat goda förvaltningsresultat efter att ha jobbat som fondförvaltare i 26 år med inriktning på i tur och ordning svenska aktier, läkemedel och bioteknik, globala aktier, och sedan svenska aktier igen.

-Köp kvalitet, men inte till hur högt pris som helst förstås, och håll ordning på strukturen så att fonden inte blir för skev med avseende på enskilda innehav eller teman så brukar portföljen överträffa index över tiden.

Bästa fonder december 2019
Mer om våra småbolagsfonder

Swedbank Robur Småbolag Sve

1 mån
-11,30%
3 mån
-16,57%
i år
-15,75%
1 år
+2,08%
3 år
+25,01%
5 år
+63,18%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
127,71
sharpe
0,50
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…

Swedbank Robur Småbolag Norden

1 mån
-13,42%
3 mån
-22,40%
i år
-21,52%
1 år
-12,80%
3 år
+13,64%
5 år
+35,14%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
141,60
sharpe
0,30
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en ak…

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
-1,26%
3 mån
-0,28%
i år
+0,59%
1 år
+11,20%
3 år
+61,24%
5 år
+186,72%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
929,75
sharpe
1,00
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Swedbank Robur Småbolag Europa

1 mån
-8,38%
3 mån
-16,25%
i år
-15,68%
1 år
-6,66%
3 år
+12,75%
5 år
+19,59%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
36,95
sharpe
0,32
förv.avg.
1,25%
Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även…

Swedbank Robur Exportfond

1 mån
-7,98%
3 mån
-19,86%
i år
-19,42%
1 år
-10,68%
3 år
+5,00%
5 år
+25,04%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
123,46
sharpe
0,18
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska exportinriktade bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan