Kan du berätta lite om bakgrunden till Kambodjas miljöproblem?

-Det är främst den växande befolkningen och expanderingar inom industrin som har lett till att Kambodjas elkonsumtion förväntas stiga kraftigt de kommande åren. Elförsörjningen i landet är i dag starkt beroende av importerad energi baserad på fossila bränslen, som har en stor negativ miljöpåverkan och dessutom är väldigt dyrt.

Samtidigt har Kambodja problem med hanteringen och bortskaffandet av avfall. Befolkningstillväxten har också lett till en ökande mängd avfall, något som orsakar stora bekymmer för både miljö och människors hälsa. Bara i huvudstaden Phnom Penh används varje dag 10 miljoner plastpåsar och bristen på ordentlig avfallshantering orsakar stora problem i de större städerna.

Vad är det för företag som kan sitta inne på en del av lösningen?

-Det är ett Honkongbaserat investmentbolag som heter China Conch Venture Holdings som planerar att investera i ett waste-to-energy-projekt i Kampong Cham-provinsen i centrala Kambodja. Genom sina dotterbolag kan de erbjuda olika miljöskyddande lösningar och driver redan i dag ett antal waste-to-energy-anläggningar i Kina.

Som ett första steg i det här projektet besökte bolaget nyligen en deponi och återvinningsanläggning i provinsen för att studera möjligheten att genomföra projektet. För närvarande är det ofantliga mängder – i snitt i 250 ton sopor per dag – som läggs på deponi i provinsen.

Vad är waste-to-energy?

-Waste-to-energy, är, precis som det låter, avfall som omvandlas till energi genom förbränning. Trots att i genomsnitt 50 procent av avfallet kommer från icke förnybart material anses waste-to-energy vara ett av de mest miljövänliga sätten att ta hand om avfall som av olika skäl inte återvinns. Anledningen till det är att avfall som läggs på hög bland annat riskerar att orsaka allvarliga föroreningar av grundvatten och utsöndrar miljöfarlig metangas. Det är även ett väldigt prisvärt sätt att framställa energi, framför allt i jämförelse med importerat fossilt bränsle.

Vad skulle projektet kunna innebära för Kambodja?

-Om projektet i Kampong Cham-provinsen genomförs skulle det kunna försörja närliggande industrier – bland annat finns här ett antal klädfabriker – med prisvärd och miljövänlig energi samtidigt som problemen med växande sopberg åtminstone till viss del kan begränsas.

Varför har ni valt att investera i bolaget?

-Fonden Global Impact investerar endast i bolag som vi bedömer bidrar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi anser att China Conch Venture Holdings genom sin verksamhet bidrar till mål nummer 13, bekämpa klimatförändringar, mål nummer 7, hållbar energi för alla och mål 6, rent vatten och sanitet. Bolaget är idag ett av de större innehaven i fonden Global Impact (2,08 procent).

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
-0,08%
3 mån
+5,39%
i år
+5,36%
1 år
+14,65%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
118,05
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan