Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Stockholmsbörsen gick upp cirka 26 procent 2019 och avslutade året med en stark trend med uppgångar i banker och verkstadsbolag. Uppgången höll i sig in på det nya året fram till att oron tilltog i Mellanöstern. Det satte ned humöret på börserna globalt men dock inte mycket och just nu är kundernas handel avvaktande. Osäkerheten är stor och samtliga blickar riktas mot den pågående konflikten och det skall bli intressant hur det utvecklar sig. Vad gäller de fortlöpande handelssamtalen mellan Kina och USA som präglat börsens utveckling under lång tid så har det för stunden kommit lite i skymundan av vad som nu sker i Mellanöstern.         

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

SAAB som säljer försvarsmateriel har av naturliga skäl handlats upp de här dagarna. Aktien har gått upp ca 5 procent under de här dagarna. Aktien hängde inte med den övriga börsen under förra året trots starka kvartalsrapporter där framförallt orderingången stack ut positivt. Vi tror att aktien kommer lyfta från den här nivån, då vi framförallt tror på ett starkt kassaflöde framöver. Vi har köprekommendation med riktkurs 430 kr.   

NENT Group är ett svensk medieföretag med fokus främst på den nordiska marknaden. Företaget består bla av reklamfinansierade TV- och radiokanaler samt bredbandsoperatören Viasat. Aktien har ett bra momentum (styrka) just nu vilket beror på ett nyligen kommunicerat sparprogram, stark kundtillväxt samt ett nytt samarbetsavtal med Telenor. Vi har köprekommendation med riktkurs 360 kr.  

... och vilka aktier är ute i kylan?

Jag får nog fortsatt säga att det är spelbolagen. Utvecklingen under 2019 var mycket dålig och trenden framöver ser inte bättre ut. Det som trycker ned är eventuellt nya skatteregler som kan slå hårt mot bolagen samt den etiska aspekten vilket gör att exempelvis fonder som investerar i hållbara bolag (ansvarsfulla) inte får göra det. Det här skapar tillsammans en våt filt över sektorn.     

Ser du några allmänna trender just nu?

Nu är vi tidigt inne på det nya börsåret, men med tanke på den höga nivån på Stockholmsbörsen samt vad som händer i Mellanöstern frågar allt fler efter så kallade defensiva aktier som brukar stå emot nedgångar bättre. Exempel på defensiva aktier är Essity och Securitas. Trots den osäkerhet som råder i världen ser vi i nuläget inga direkta säljare av aktier. Anledningen är den fortsatt låga räntan och att det då inte finns andra alternativ än - börsen!      

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan