De globala målen för hållbar utveckling som världens ledare antagit består av 17 olika mål att uppnå till 2030. Målen sträcker sig mellan allt från sjukdomsbekämpning till bättre miljö och att stoppa klimatförändringarna.

Bolagen och de globala målen

I fonden finns bolag som förväntas bidra positivt till portföljens långsiktiga avkastning och som producerar produkter och tjänster som hjälper till att förbättra global hälsa, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och minska miljöförstöringen.

Det kan till exempel vara bolag som:

  • genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, till exempel genom teknik för avfallshantering, vattenrening och utsläppsbegränsning
  • erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och miljöanpassade byggnader.
  • är verksamma inom hälsa och hygien, hållbar matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik.

I vår impactrapport kvantifierar vi varje år bolagens positiva effekt på miljö och sociala områden. För att nå de globala målen kommer det uppskattningsvis behövas årliga investeringar på uppemot 7000 miljarder dollar. Enorma summor kommer med andra ord kanaliseras till den här typen av verksamheter. Vi tror att dessa bolag inte enbart är en del av lösningen på de globala utmaningarna utan även hör till framtidens vinnare.

Förvaltarna

Fonden förvaltas av David Stenlund och Johan Eriksson tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team, i nära samarbete med teamet för hållbarhetsanalys.

Så stor skillnad gör bolagen i Global Impact

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
-0,16%
3 mån
+2,73%
i år
-4,73%
1 år
+4,60%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
106,74
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan