Med fondkartan tar det inte 80 dagar att resa jorden runt, snarare 80 millisekunder. Swedbank Robur förvaltar fonder som investerar i stora delar av världen, och siffrorna för hur de olika regionerna har gått under alltifrån den senaste dagen till det senaste årtiondet ligger inte mer än ett klick bort. 

För att använda fondkartan öppnar du sidan, och klickar på vilken tidsperiod du vill se uppe i rutans hörn. För att bryta ned siffrorna ytterligare kan du sedan klicka på en valfri region, och vips dyker en lista på samtliga Swedbank Roburs fonder i regionen upp under kartan. 

Med fondkartan kan du även se motsvarande intressanta statistik för Swedbank Roburs branschfonder, blandfonder och räntefonder, även om dessa i strikt mening inte är världsdelar. 

Kom till fondkartan genom att klicka här 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan