Svaren på förra veckans fråga är dock spridda. Bland de 55 procent av läsarna som gör förändringar inför det nya året har det mest populära alternativet endast 14 procent av rösterna. Detta är att rent allmänt alltid se över innehavet kring årsskiftet. 

Efter detta kommer att plocka upp några aktier från Rekommendationslistan, med 12 procent av svaren. Rekommendationslistan bjuder på en diger meny av godbitar, och du vet väl att det också finns ett verktyg som heter Aktiefiltrering? Detta är en ruta ovanför huvudtabellen, och låter dig filtrera aktier efter ett stort och finkornigt antal kriterier. 

Kom till Rekommendationslistan genom att klicka här


11 procent av läsarna köper förra årets förlorare. Rimligtvis i hopp om att de kan ta igen motgångarna under år 2020. Om du vill följa den strategin är Rekommendationslistan ett bra verktyg, då du där enkelt kan sortera fram aktier efter kursutveckling. 

10 procent av läsarna viktar upp i aktier, då januari brukar vara en stark börsmånad. Då nästan halva månaden nu har gått får vi snart veta om det antagandet stämmer detta år, eller inte. 

5 procent av läsarna möblerar om genom att botanisera bland Swedbanks Sektorfavoriter. Detta är ett utmärkt gratishjälpmedel för medelaktiva investerare, som listar bankens favoritaktier i olika sektorer med placeringshorisonten 12 månader. 

Läs mer om vad Sektorfavoriter är för något i denna artikel

Kom till listan med Sektorfavoriter från den 7 januari genom att klicka här


Slutligen svarar 4 procent av de möblerande läsarna att de tömmer sina portföljer på surdegar. Bland de 45 procent som inte gör förändringar alls inför det nya året svarar 28 procentenheter att de istället har kontinuerlig koll, medan 17 procent anser att ett nytt år i sig självt inte gör någon skillnad. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Möblerar du om i portföljen inför 2020?

  • Ja, jag ser alltid över innehaven kring årsskiftet 14%
  • Ja, jag viktar upp i aktier. Januari brukar vara stark börsmånad. 10%
  • Ja, jag plockar upp några godbitar från Rekommendationslistan 12%
  • Ja, jag botaniserar bland Swedbanks Sektorfavoriter 5%
  • Ja, jag köper förra årets förlorare 11%
  • Ja, jag rensar ut surdegar inför nya året 4%
  • Nej, jag har kontinuerlig koll 28%
  • Nej, ett nytt år gör ingen skillnad 17%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan