Mest köpta och sålda aktier under vecka 1

Med hänsyn till de få handelsdagarna var handelsaktiviten förhållandevis hög bland optimisterna under årets första vecka. Pessimisterna höll sig mer avvaktande och investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettoköpte därmed aktier i förhållandevis stor skala.

Nordea når förstaplatsen på veckans lista över de mest köpta aktierna.

Läs mer: Positionering av banken inför bankindustrins transformation

Investor halkar ner till andraplatsen bland de mest köpta aktierna under den gångna veckan. Vi är positiva till aktien.

Läs mer: Fortfarande argument att köpa

SCA når tredjeplatsen bland de mest köpta aktierna utan några större nyheter under veckan som gick. Q3-resultatet var bra, men svagare kvartal är att vänta.

Läs mer: Bra Q3-resultat men svagare kvartal väntar

Swedbank toppar listan över veckans mest sålda aktier. 

Atlas Copco intar silverplatsen bland de mest sålda aktierna. I förra veckan slutfördes förvärvet av Scheugenpflug AG. Vi anser sedan tidigare att aktien är högt värderad.

Läs mer: Ogynnsam risk-/avkastningsprofil

H&M tar bronsplatsen bland de mest sålda aktierna. Försäljningssiffrorna som kom före jul var strax under förväntan.

Läs mer: Försäljning strax under förväntan

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 1

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan