Kan du kort beskriva fonden?

-Ny Teknik består i allra högsta grad av småbolag med betoning på investeringar i det ”nordiska teknikundret”. Det sagt, fonden kan investera upp till 40 procent av tillgångarna utanför Norden, vilket också medför möjligheten att fånga upp nya spännande internationella teknologibolag. Fonden investerar brett inom teknologi, vilket inkluderar exempelvis bolag inom medicin- och bioteknik såväl som miljö- och industriteknik. Fonden investerar också selektivt i onoterade bolag där vi i närtid ser många attraktiva investeringsmöjligheter. 

Fonden har sedan förra året utökade möjligheter att köpa utanför Norden, hur kommer du utnyttja den möjligheten framöver?

-När jag tog över fonden i maj 2019 så var drygt 80 procent av tillgångarna placerade i Norden och mestadels i Sverige. Det finns det som sagt möjlighet att investera upp till 40 procent utanför Norden och jag har gradvis ökat den internationella exponeringen. Det finns många spännande teknik-kluster som inte finns representerade i Norden. Fondens storlek i kombination med mitt starka nätverk från att ha spenderat de senaste 20 åren i London medför också att Ny Teknik kan bli högst relevant när det kommer till att investera i onoterade bolag även utanför Nordens gränser. Jag hoppas kunna lyfta in ett par riktigt spännande icke-nordiska onoterade bolag i fonden i början av nästa år.

Varför ska man spara i din småbolagsfond inriktad på ny teknik?

-Småbolag inom teknologiområdet har uppvisat en mycket stark värdetillväxt över tid, vilket fondens avkastning de senaste 10 åren är ett tydligt bevis för. En investering i min fond Ny Teknik ger en exponering, i ett relativt tidigt skede, till framtidens mest spännande bolag till en rimlig risk. Även om området ”ny teknik” låter snävt så innefattar det allt från biotechbolag - som försöker hitta botemedel till svåra sjukdomar till miljöteknikbolag - för att rädda vårt klimat, till mer traditionella teknologiområden såsom hård- och mjukvara. Detta ger i sin tur en bra riskspridning både sektormässigt och geografiskt. Extra spännande områden att hålla ögonen på är artificiell intelligens, ”Quantum Computing” och 5G som kommer få stort genomslag under det kommande decenniet.

Populäraste fonder december 2019

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
+3,78%
3 mån
+25,55%
i år
+42,55%
1 år
+56,68%
3 år
+111,04%
5 år
+252,22%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 363,23
sharpe
1,40
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan