Basfonderna kan ses som färdiga portföljer som ger ett brett ägande i både olika geografiska marknader och olika branscher. Beroende på vilken av de tre basfonderna du väljer att spara i får du en större eller mindre andel räntor jämfört med aktier och kan på så sätt välja den risknivå som du är bekväm med. Av de tre fonderna har Bas Solid minst andel aktier och Bas Action störst andel. På grund av sin sammansättning passar fonderna både den som vill ha ett bekvämt sparande och bara välja en fond och den sparare som vill ha en bra grund eller bas i sitt sparande och sedan krydda med någon mer nischad fond som inriktar sig på en marknad eller bransch som man tror lite mer på.

På fjärdeplats hittar vi branschfonden Fastighet som är den tredje bästa Roburfond under förra året. Sektorn har generellt haft en god utveckling under året eftersom många bolag befinner sig i en bra miljö med bland annat god hyrestillväxt och låga vakansgrader. Låga räntor gynnar också generellt fastighetsbolag.

Access Sverige, som kom på femte plats av de mest köpta Roburfonder under 2019, är en indexnära fond och strävar efter att följa jämförelseindex så nära som möjligt givet de hållbarhetsexkluderingar som görs. Precis som namnet antyder är tanken att Access Sverige ska ge spararen en enkel och prisvärd access till den svenska aktiemarknaden.

Populäraste fonderna 2019:

  1. Bas Mix
  2. Bas Solid
  3. Bas Action
  4. Fastighet
  5. Access Sverige


Bas Mix

i år
-2,59%
3 år
+10,33%
5 år
+18,91%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
31,19
sharpe
0,37
förv.avg.
1,00%
Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom a…

Bas Solid

i år
-2,45%
3 år
+5,01%
5 år
+10,85%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
127,57
sharpe
0,27
förv.avg.
0,80%
Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom a…

Bas Action

i år
-1,85%
3 år
+17,14%
5 år
+28,49%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
166,94
sharpe
0,46
förv.avg.
1,20%
Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom a…

Fastighet

i år
-13,98%
3 år
+35,30%
5 år
+55,16%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
53,39
sharpe
0,77
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så so…

Access Sverige

i år
+0,04%
3 år
+26,88%
5 år
+38,66%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,78
sharpe
0,57
förv.avg.
0,20%
Access Sverige är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Förvaltningen av fonde…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan