Billerudkorsnäs levererade en klart bättre rörelsevinst än väntat och presenterade en ny vd, Christoph Michalski, som tillträder i november. Sammantaget föll det uppenbarligen marknaden i smaken och aktien handlades upp med hela 8,9 procent på rapportdagen. 

Swedbank Trading, som försöker hitta kortsiktiga affärsmöjligheter tog upp Billerudkorsnäs i början på juni. Swedbank såg då goda möjligheter att aktien skulle bryta upp över en strukturell viktig motståndsnivå. Så blev också fallet och caset stängdes idag, med en vinst på 14,1 procent.

Långsiktgit väntas aktien som är med både i Fokusportföljen och är en Sektorfavorit dock fortsatt ha mer att ge. Läs mer om rapporten här.

För Nordea, Volvo och Investor som fick lika många respektive något fler röster än Billerudkorsnäs utbröt ingen större rapportglädje. Även om Volvoaktien inledde rapportdagen starkt med en uppgång på 5 procent så blev slutkursen mera modesta 0,9 procent upp. 

Näst bäst bland rapportbolagen gick det för hotellfastighetsbolaget Pandox, som steg med 5 procent på rapportdagen. På denna aktie trodde 10 procent av de som svarat på läsarfrågan. Pandox tappade 59 procent av omsättningen i andra kvartalet, men aktien handlas med hög substansrabatt och gästerna börjar hitta tillbaka till hotellen. Läs mer om rapporten här


Så här gick det för aktierna på rapportdagen...

 • Pandox +5% 
 • Balder -2,3%
 • Sandvik -6%
 • Volvo +0,9%
 • Nordea Bank +1,5%
 • Tomra Systems +1,9
 • Billerudkorsnäs +7,9
 • Assa Abloy -2,6
 • Peab +1,5%
 • Investor +0,7


… och så här tippade Aktiellts läsare

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

 • Pandox 10%
 • Balder 6%
 • Sandvik 4%
 • Volvo 17%
 • Nordea Bank 15%
 • Tomra Systems 4%
 • Billerudkorsnäs 15%
 • Assa Abloy 3%
 • Peab 9%
 • Investor16%


Du vet väl att?
Du kan vara med och tippa denna veckas rapportvinnare i läsarfrågan som finns i Aktiellts högerspalt. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan