1. Ny Teknik
  2. Ethica Obligationsfond Utd.
  3. Access Sverige
  4. Access Global
  5. Småbolagsfond Sverige

1. Ny Teknik

Med spridningen av covid-19 har det kommit ett förändrat sätt att leva. Redan innan krisen fanns trenden av en ökad digitalisering i samhället, men den har påskyndats ytterligare av rådande situation. Det ställer höga krav på fungerande tekniklösningar. Fonden investerar framförallt i små nordiska bolag som är verksamma inom it eller medicinteknik. Swedbank Robur Ny Teknik fick i år utmärkelsen bästa nordiska aktiefond av Lipper på tidsperioderna tre, fem och tio år.

Läs mer om priset från Lipper

Swedbank Robur Ny Teknik A

1 mån
-0,59%
3 mån
-0,38%
i år
+3,50%
1 år
+68,14%
3 år
+132,49%
5 år
+352,85%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 827,04
sharpe
1,57
förv.avg.
1,25%
Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. …


2. Ethica Obligation Utd.

Ethica Obligation Utd placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen.

Swedbank Robur Ethica Obligation Utd

1 mån
-
3 mån
-0,66%
i år
-0,88%
1 år
-0,27%
3 år
+1,73%
5 år
+3,45%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
115,99
sharpe
0,53
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation Utd är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer såsom statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och regioner. Fond…


3. Access Sverige

Access Sverige är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI, de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och har ett fördjupat hållbarhetsarbete vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner och begår allvarliga miljöbrott, producerar kontroversiella produkter som tex alkohol, tobak och vapen.

Swedbank Robur Access Sverige A

1 mån
+1,04%
3 mån
+10,51%
i år
+15,60%
1 år
+47,22%
3 år
+53,08%
5 år
+100,81%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
269,26
sharpe
0,87
förv.avg.
0,20%
Access Sverige är en indexnära aktiefond som ger exponering mot de största och mest omsatta bolagen i olika branscher i Sverige. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hö…


4. Access Global

Access Global är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher globalt. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet MSCI World Net, stora och medelstora bolag på aktiemarknaderna i länder över hela världen. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och har ett fördjupat hållbarhetsarbete, vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner och begår allvarliga miljöbrott, producerar kontroversiella produkter som tex alkohol, tobak och vapen.

Swedbank Robur Access Global A

1 mån
+1,21%
3 mån
+8,18%
i år
+14,02%
1 år
+26,90%
3 år
+44,93%
5 år
+106,71%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
203,03
sharpe
0,86
förv.avg.
0,20%
Access Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher globalt. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhet…


5. Småbolagsfond Sverige

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige investerar i små svenska bolag och har i år gått väldigt starkt relativt sitt jämförelseindex, en stor anledning till överavkastningen är att Småbolagsfond Sverige varit investerad i företag som kunnat dra fördel av den rådande situationen då deras verksamheter varit inriktade mot till exempel strömningstjänster, spelindustrin och nu på senare tid: semester på hemmaplan.

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A

1 mån
+7,17%
3 mån
+9,67%
i år
+10,83%
1 år
+72,34%
3 år
+113,35%
5 år
+178,69%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
252,91
sharpe
1,31
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Sverige men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bola…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan