Näst bäst gick det för ett annat verkstadsbolag, Trelleborg, vars aktie steg med 2,8 procent på rapportdagen. Trelleborg fick näst flest röster. Hela 19 procent trodde på aktien. 

Flest röster, 21 procent, fick Millicom. Men det var en slamkrypare. Bolaget rapporterar inte förrän 30 juli vid lunchtid, så det finns fortfarande en möjlighet för aktien att komma ut bäst. Hur det går får vi vänta på till senare denna vecka...


Såhär gick det för aktierna på rapportdagen

 • Trelleborg +2,8 %
 • Millicom rapport först 30 juli
 • Betsson -10% 
 • ABB +3,2%
 • Skanska -5,8%
 • MTG -1%
 • Epiroc -3%
 • Concentric +7,8
 • Hexagon -1,8%
 • Kambi Group -5,4%


…Och såhär tippade läsarna: 

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

 • Trelleborg 19%
 • Millicom 21%
 • Betsson 8%
 • ABB 12%
 • Skanska 15%
 • MTG 4%
 • Epiroc 5%
 • Concentric 2%
 • Hexagon 8%
 • Kambi Group 7%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan