Att på bara några månader lyckas öka den årliga produktionstakten av respiratorer från 10 000 till 26 000 imponerar. Men att dessutom lyckas få till bättre kostnadskontroll och högre brutto- och rörelsemarginal, trots att efterfrågan på andra högmarginalprodukter minskat, är kanske än mer imponerande, och ett bevis på att Getinge är ett betydligt starkare företag idag än det var 2017, då Mattias Perjos tog över som vd. 

Jämfört med samma kvartal 2019 ökade försäljningen i andra kvartalet 2020 med 11 procent till nästan 7 miljarder kronor. Den justerade rörelsemarginalen lyfte från 9,4 till 17,5 procent och rörelsevinsten steg med hela 134 procent från 324 till 757 miljoner kronor.


Starkare andra halvår
Andra halvåret 2020 väntas bli ännu starkare försäljningsmässigt. Uppskattningsvis ytterligare 17 000 respiratorer ska levereras, vilket väntas innebära en ungefär dubblerad försäljning under andra halvåret jämfört med första halvåret. Det innebär att den operativa hävstångseffekten (hur försäljningstillväxten påverkar rörelseresultatet) kommer att bli betydande och leda till att Getinge slår marknadens vinstförväntningar med råge. Kepler Cheuvreux räknar med att Getinge levererar ett rörelseresultat som är nästan 25 procent högre än vad marknaden förväntar sig.

Även om detta är en engångseffekt så är det mycket positivt eftersom Getinge tack vare det högre rörelseresultatet kan sänka sin skuldsättning som tidigare varit ett orosmoment på marknaden. 

Den finns en oro för att marknaden för respiratorer kommer att bli övermättad och att Getinges försäljning av dessa därför kommer att rasa dramatiskt nästa år. Det är emellertid skillnad på de avancerade respiratorer som Getinge, Phillips och Draegerwerk tillverkar och den flod av enkla ventilatorer som masstillverkats för att ha något alls att sätta in i sjukvården i många länder. En stor del av dessa uppfyller inte ens WHO:s minimikrav och kan inte sägas konkurrera med avancerade respiratorer. 

I detta sammanhang är en viktig aspekt att en mycket stor del av Getinges normala årliga försäljning av respiratorer utgör ersättning av uttjänta befintliga respiratorer, vilket innebär att Getinge sannolikt kan räkna med att behålla den årliga försäljningsnivån på cirka 10 000 respiratorer om året även framledes.  

Blickar man bortom respiratorerna så har även 2021 goda förutsättningar att bli ett bra försäljningsår för Getinge. 

Inom flera områden finns ett stort uppdämt vårdbehov som väntas leda till stark efterfrågan på utrustning och förbrukningsvaror. Dessutom är jämförelsetalen för affärsområdena Surgical Workflow, Life Science och vissa delar av Acute Care Therapies, ACT, inte så tuffa. Förutsättningarna för högre vinster och fortsatt bantning av skulderna bedöms därmed vara goda. 


Sjukhusbudgetar ett frågetecken 
Sjukhusens förmåga att göra investeringar framöver är dock ett frågetecken som kan ställa till det för Getinge och andra medicinteknikbolag. I synnerhet utveckling på den amerikanska marknaden, med en lägre andel offentlig finansiering och relativt hög andel privata vinstdrivande sjukhus, som kan tänkas vara mer försiktiga med utgifterna efter att den planerade sjukvården fått stå tillbaka under 2020. 

Å andra sidan finns tendenser i motsatt riktning. För många länder har det blivit uppenbart att vårdapparaten är eftersatt och att det krävs investeringar för att möte behoven. Tyskland har till exempel sjösatt ett stödpaket som inbegriper pengar till sjukhus. EU arbetar också på ett sådant program, liksom WHO. 

För Getinges del är det dock viktigt att ha i åtanke att 56 procent av försäljningen är förbrukningsvaror och att andelen produkter för akutinsatser inom det viktigaste affärsområdet ACT är ännu högre. 

Sammanfattningsvis ser det bra ut för Getinge. På kort tid har bolaget lyckats lyfta rörelsemarginalerna till samma nivå som konkurrenterna, ett mål som sattes upp på så sent som på kapitalmarknadsdagen i november 2018, då Getinges rörelsemarginal (EBITA) var 7 procent lägre än genomsnittet för konkurrenterna. Vår bedömning är att Getinge trots valutamotvind klarar en rörelsemarginal på cirka 16 procent under 2021, vilket gör att belåningen som varit oroväckande hög nu bantats kraftigt och väntas gå ned ytterligare. Getinge är ett betydligt starkare bolag idag än det var för bara ett par år sedan, vilket motiverar en värdering i paritet med konkurrenterna. Vi höjer rekommendationen till Köp.

 

Synen på Getinge

  • Vi tror att marknaden är för försiktig i sin vinstprognos för 2020.
  • Inför nästa år bedömer vi att det finns flera faktorer som driver efterfrågan. 
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkursen till 255 (167) kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan