Marknadskommentar

Efter en intensiv period, har rapportveckan här hemma varit klart lugnare. Det hindrar inte att några nordiska jättar och flera intressanta medelstora och mindre bolag med nordisk anknytning har rapporterat. Flera solida rapporter från bland annat Astrazeneca, Nokia, Securitas och Lundin MiningAstrazeneca lämnade på torsdagen bättre än väntade siffror och upprepade sin guidning för helåret. Bolagets olika preparat mot cancer, diabetes och andningssjukdomar har mött stark efterfrågan under perioden, och bolaget upprepar sina tidigare besked vad gäller utvecklingen av sitt Covid-19 vaccin. Nokia överträffade också vinstförväntningarna och guidar upp för helåret. Aktien stiger kraftigt på fredagen. Det gör också Millicom som fortsätter upp efter torsdagens rapport som indikerar viss återhämtning under juni och starkt kostnadsfokus. Lundin Mining rapporterade bättre än väntad försäljning och vinst för kvartalet. Stabil kopparproduktion under perioden bidrar. Däremot lämnar Lundin en något försiktig guidning efter lite sänkta förväntningar på kopparproduktionen. Aktien har initialt handlats ned en del. Securitas lämnade rapport på onsdagen och överträffade förväntningarna på flera parametrar, bland annat kassaflöde och marginal. Marknadens mottagande har så här långt varit relativt ljummet. Onsdagens rapport från Bilia möttes  initialt med en negativ reaktion, kursen har därefter återhämtats. Bättre mix (ökad serviceandel) och starkt kassaflöde är positiva komponenter. 

Den internationella rapportveckan har fortsatt oförminskad. I USA har under veckan nästan 40 procent av S&P 500 bolagen rapporterat, däribland flera ledande teknologi och internetbolag. En hög andel amerikanska rapporter har så här långt överträffat analytikernas förväntningar. Efter stängning torsdag rapporterade Apple, Amazon, Alphabet och Facebook. Samtliga är involverade i pågående kongressförhör, men är också relativa vinnare från pandemin. Siffrorna bekräftar överlag det senare. Försäljning och vinst har generellt överträffat officiella förväntningar kraftigt, även om Alphabet som väntat noterar en ordentlig nedgång i annonsintäkterna. I de fall bolagen har lämnat guidning för resten av året, är den förhållandevis opreciserad, åberopande den stora osäkerheten. Samtliga fyra aktier handlades upp i torsdagens efterhandel.

Flödet av löpande makrodata har fortsatt under veckan, generellt utan att överraska speciellt mycket åt något håll. Extremt svag aktivitet under det andra kvartalet, speciellt i början, är ingen överraskning. Den preliminära amerikanska BNP-siffran som presenterades på torsdagen, bekräftar ytterst svag aktivitet. -32,9 procent på årsbasis är den lägsta siffran sedan 40-talet. Nedgången i hushållens konsumtion av tjänster har varit speciellt massiv. 

Veckans FED-möte bjöd inte heller på några stora överraskningar. Inga förändringar i räntepolitiken, och fortsatta tillgångsköp i samma omfattning som tidigare. Pågående program för att öka dollarlikviditeten förlängdes till utgången av mars nästa år. Powell gav i sitt tal ett mycket klart budskap att ekonomin står inför väldiga utmaningar och pekade på vikten av kombinerade fiskala och monetära stimulanser. Det tolkades duvaktigt och därför positivt av marknaden och de globala börserna handlades upp under onsdagen. Den amerikanska 5-årsräntan har fortsatt ned från redan tidigare rekordlåga nivåer. 

Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-07-31 kl 14:00


Veckans bolag

Astrazeneca - Mycket betryggande Q2-resultat på en tuff marknad

  • Sveriges största läkemedelsbolag
  • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
  • Premiumvärdering berättigad

Lundin Mining - Q2 bra, men utsikterna för kopparproduktionen faller

  • Fokuserad kopparproducent, samt väsentlig guldexponering
  • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
  • Betydande omvärderingspotential

Hexagon - Sikte på fortsatt förbättrade marginaler

  • Exponerad mot strukturell tillväxt
  • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
  • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
  • Vinnare på infrastrukturrelaterade stimulanser


Fler aktuella analyser:

Metsa Board - I utmärkt form

Bilia - Bättre resultatmix än väntat

Kindred - Stark start på Q3 när sportbetting återhämtar sig

Salmones Camanchaca - Tuff chilensk marknad

Mekonomen - Sannolikt stöd av bra efterfrågan på service för bilar

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan