Marknadskommentar

De globala börserna har under veckan fortsatt visat på gröna siffror, trots rapporter om att spridningen av covid-19 är fortsatt utom kontroll i flertalet länder. Under torsdagen bekräftades exempelvis över 55 000 nya virusfall i USA, vilket är den högsta dygnssiffran hittills i världen, och åtskilliga delstater har i dagsläget pausat återöppnandet eller infört restriktioner på nytt. Dock verkar marknaden förbise detta och i stället fokusera på alla positiva nyheter. Under fredagen rapporterades euroområdets sammanvägda index för både industrin och tjänstesektorn som uppmättes till 48,5 i juni, ett ordentligt lyft från maj månads notering på 31,9. Både kinesiskt och amerikanskt inköpschefsindex för industrin överraskade i sin tur positivt, då det för första gången sedan pandemins start noterades på över 50, vilket generellt sett tyder på ekonomisk tillväxt.

Fortsatt på temat positiv makrostatistik visade torsdagens siffror att antalet sysselsatta i USA ökade mer än väntat under juni månad, vilket fick både de amerikanska och europeiska börserna att lyfta. I Sverige gav Riksbanken ett mjukt penningpolitiskt besked där reporäntan som väntat lämnades oförändrad på 0%, med en platt räntebana fram till slutet av 2023. Svenska räntor rörde sig marginellt på nyheten medan kronan stärktes en aning mot dollarn. På Stockholmsbörsen är det till stor del konjunkturkänsliga bolag som gynnats positivt av veckans marknadsklimat.

Bland storbolagen meddelade Sandvik, som tidigare initierat ett kostnadsbesparingsprogram, att de kommer att spara cirka 1,2 miljarder kronor i årstakt, jämfört med tidigare bedömning om 0,9 miljarder kronor. Aktien är upp över 4% för veckan. Det tyska industrikonglomeratet Thyssen Krupp utreder förutsättningarna för en stålfusion med SSAB. Nyheten fick det svenska stålföretagets aktie att lyfta och är för veckan en av de aktier som gått starkast fram bland storbolagen. Även ABB, som slutfört försäljningen av Power Grids, placerar sig i toppen för veckan. Som tidigare meddelat ska försäljningslikviden överföras till ABB-ägarna genom aktieåterköpsprogram, vilket ska ske efter kommande delårsrapport.

Utanför storbolagsindexet är SBB upp över 10% för veckan efter att bolaget meddelat att man köper förskolor i Norge 4,25 miljarder norska kronor. Efter föregående veckas nyhet om att Evolution Gaming lägger bud på NetEnt, och en del positiva reaktioner från marknaden som följt under denna vecka, har de båda bolagens aktier stigit under de senaste dagarna. SAS har å andra sidan backat med mer än 10% efter offentliggörandet att bolaget önskar ta in 12 miljarder kronor i nytt kapital. De nya aktierna ska emitteras till kursen 1,16 kronor, att jämföra med nuvarande kurs om 8,05 kronor per aktie. 

Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-07-03 kl 14:00


Veckans bolag

MTG - Varför denna rapport?

  • Nordisk aktör inom onlinespel, streamingtjänster och övrig digital underhållning
  • Gynnas av ökat mobilspelande under coronakrisen
  • Kommande besparingar talar för ökat justerat rörelseresultat för helåret

Essity - Ett tufft andra kvartal att vänta

  • Globalt hygien- och hälsobolag
  • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
  • Lägre råvarukostnader bidrar till vinsttillväxt

Klövern - Fastighetsportföljen bättre än den verkar

  • Fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter, lager och logistik samt samhällsfastigheter
  • Attraktiv rabatt mot substansvärdet
  • Upprepad köprekommendation och höjd riktkurs till 16,20 SEK (14,00)


Fler aktuella analyser:

Diös - Andra kvartalet: Stabilt, men tillfälliga objekt påverkar prognosen något för 2020 års förvaltningsresultat

Dustin Group - Tredje kvartalet bättre än befarat

Betsson - Partnerskap undertecknat för lansering av sportbetting i Colorado

Nobina - Lägre volymer, men fortfarande fler bussar!

Hennes & Mauritz - Återhämtningen har börjat

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan