Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Jag skulle säga köpsidan, dock på en något lägre nivå än i juni. Breda index är upp med 42 procent sedan mars och investerarna väljer att följa med i  trenden. Mycket fokus ligger på rapportperioden, men kunderna är uppmärksamma på signaler på bred front och vad som sker på global nivå. En rad omvända vinstvarningar har skapat viss optimism. Närmaste dagarna blir avgörande och en indikation på hur marknaden tar emot den kommande rapportfloden, både utifrån hur förväntningarna ser ut och marknadens reaktioner på rapporterna. På global front ligger fokus på ökad virusoro, spänningar mellan USA och Kina, samt det stundande presidentvalet i USA. Det viktiga EU-toppmötet på fredag och kommer att sätta tonen för den europeiska marknaden.


Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Vi har en pågående intensiv rapportperiod. Vissa sektorer är på ATH som verkstadssektorn. Fastighetsbolagen har kommit med stabila rapporter, men sentimentet har förändrats. Frågan är hur distansarbetet under pandemin och det förändrade beteendet påverkar efterfrågan på sikt. Jag tror att trenden inom bostads- och samhällsfastigheter kommer växa ännu starkare.

Inom sektorn kan vi lyfta fram Nyfosa som har starka kassaflöden och i veckan kom med en överraskande stark rapport för det andra kvartalet. Högre marginaler ledde till ett förvaltningsresultat som var rejält mycket bättre än väntat. Förvärvet av en portfölj från SBB kommer att lyfta kassaflödena framåt.

Jag vill också lyfta fram bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget Skanska som är väldiversifierat och har en stark balansräkning. Skanska har en hög andel infrastrukturprojekt och kan gynnas av kommande stimulanspaket på global nivå. Vi ser det som ett intressant bolag att öka i inför Q2-rapporten då aktien är attraktivt värderad.

Skulle vi titta inom andra sektorer ser vi att marknaden tar emot och reagerar positivt på återupptagna utdelningar och Tele2 stiger efter rapporten, trots negativ covid-19-påverkan under kvartalet och de utmaningar bolaget står inför.


... och vilka aktier är ute i kylan?

Vi bör inte glömma bort valutans effekt och den starkare svenska kronan kommer att påverka resultaten framöver, särskilt i exportberoende företag. Optimismen på marknaden har dragit upp verkstadssektorn rejält och på marknaden är aktierna väldigt heta, men vi noterar att kunderna gör en hel del vinsthemtagningar i verkstadsaktier efter de snabba kursuppgångarna. Utifrån våra kunders perspektiv kan man därför säga att verkstadsaktierna är ute i kylan för stunden, vilket till viss del beror på en oro för hur valutan påverkar framöver.

Ser du några allmänna trender just nu?

Trenden är att många ligger kvar och väntar på rapporterna. Många kunder ser fram emot rapportfloden på fredag och ser det som lilla julafton.  Börsen styrs av förväntningar, så en enskild rapport ska inte överdrivas men den psykologiska effekten har stor betydelse och även bolagens kommentarer om framtiden.Viss försiktighet råder inför bank- och fastighetssektorn. Det finns en skepsis inför retail- och hotellfastigheter och en oro för bankernas kreditförluster. Glöm dock inte bort att bankerna är en del av systemet och också en del av räddningen. Vad som är centralt i nuvarande kris är att den fundamentala orsaken inte berodde på  den finansiella sektorn, till skillnad från andra kriser, utan en marknadschock där banker på sikt kommer vara en del av räddningen. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan