Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Jag upplever att kunderna är lite mer avvaktande, lukten av en tydligare riktning innan handling tror jag ligger i grunden. Nu när vi lämnat det andra kvartalet bakom oss kan vi se att det som påverkat marknaderna mest, förutom covid-19, är de låga räntorna, den svaga dollarn och de massiva finansiella stimulansåtgärderna. När vi nu kliver in i det tredje kvartalet är det med försiktighet men med en lätt positiv ton. Vi har precis fått inköpschefsindex som var bättre än befarat, även om de fortfarande är låga, och Riksbanken signalerar fortsatta stödåtgärder och köp av företagsobligationer till hösten – detta är positivt för börsen.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Ett väldigt starkt tema som vi sett den här våren är hälsovårdssektorn och där är Recipharm ett bra exempel. Bolaget har intressanta långsiktiga finansiella mål, en bra historik av förvärv och en stark ställning i Europa.

Sedan vill jag även lyfta fram Essity, som är ett fint defensivt bolag med intressant värdering, starkt kassaflöde och god tillväxt. Bolagets enhet mot professionella kunder har delvis påverkats negativt av nedstängningen i samband med coronapandemin men i övrigt är efterfrågan stabil på Essitys produkter. Dessutom gynnas den här verksamheten av låga råvarupriser såsom pappersmassa och olja.

På samma tema, men på längre sikt, vill jag också nämna Lundin Mining. Råvarupriserna är som sagt låga just nu men de kommer förr eller senare vända upp, i takt med att ekonomin får fart igen. Lundin Mining har dessutom en stark balansräkning, starkt miljöfokus och har en ny produktionsstruktur som gör att bolaget väntas kunna öka sin kopparproduktion med 30% de kommande åren.

... och vilka aktier är ute i kylan?

På kort sikt så skulle jag säga att bankerna har det tufft. Räntan är låg och de måste lyda under omfattande regelverk. Sedan är fastighetsbolagen med exponering mot retailverksamhet en utsatt bransch, till exempel Citycon.

Ser du några allmänna trender just nu?

Jag tycker att många kunder försöker lyfta blicken och tänka mer långsiktigt. Man vill ha en mer diversifierad portfölj för att minska risken och inte lägga alla ägg i samma korg. Det finns en ödmjukhet inför marknaden nu efter alla turer och jag tycker att kunderna är mer flexibla och öppna för nya förslag.

Jag upplever också att mjuka faktorer har blivit viktigare i själva bolagsanalysen. Resultat och värderingsmultiplar är fortfarande viktiga, men en guidning i hur bolaget kommer klara sig efter coronapandemin spelar en ännu viktigare roll.   

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan