Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är på köpsidan. Kombinationen av bättre än väntade rapporter och en ökad riskvilja hos kunderna leder till ökade köp. Det som också bidrar till optimismen är hur företagen har visat agerande och minimerat  kostnader, nästan i samma takt som covid-19-spridningen, samtidigt som statliga stöd hjälper, vilket ger bättre resultat än förväntningarna. Utfallet från EU-toppmötet visar att EU tar ledarrollen i att parera pandemin. Gemensam upplåning ger en delad skuld och låga räntekostnader, detta visar på styrkan i Europa som marknad.


Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Vi märker att bolag som tydligt visar på en positiv guidning och framtidsutsikter har fått marknadens bästa reaktioner. Inom industribolagen kan vi lyfta fram ABB. Intäkter, orderingång och resultat var bättre än förväntningarna. Återhämtningen i Kina har varit bra för bolaget och omstruktureringar som ger sänkta kostnader och återköpsprogrammet som väntas ge stöd framöver kan vara gynnsamt för aktiekursen. I närtid ser vi att en skaplig uppgång kan bli följden där bolaget även flaggar för att förändringarna kommer att bli permanenta.

Vi ser även ett stort intresse för Intrum, där den positiva vinstvarningen har skapat ett positivt momentum i aktien. Portföljinvesteringar och segmentet Strategiska marknader bidrog mest till den positiva utvecklingen. Intrum gynnas också av EU:s stödpaket, vilket kan lyfta marginalerna inom Strategiska marknader ytterligare.

På medel och lång sikt noterar vi att Ericsson kom med en mycket stark rapport. Bolaget har ett starkt momentum inom 5G och väntas kunna fortsätta vinna marknadsandelar. Både den organiska tillväxten och marginalerna väntas bli bättre än tidigare förväntat för kommande år.

Intresset är också stort för Recipharm efter den positiva vinstvarningen. Den förbättrade produktmixen är intressant inför framtiden vilken också hjälpt till att lyfta lönsamheten. Recipharm är också relativt opåverkat av pandemin och kan vara ett bra val för den som vill sprida riskerna i portföljen.


... och vilka aktier är ute i kylan?

Det intressanta med tiden vi är inne i är att nästan inga aktier är ute i kylan. Det kan dock svänga snabbt och nya restriktioner och valutapåverkan kan göra att vissa sektorer eller branscher snabbt kan hamna i kylan framöver.

Ser du några allmänna trender just nu?

Utifrån rapporterna upplevs att det värsta är bakom oss i ekonomin. Det går dock inte att utesluta en börsrekyl då uppgången varit så kraftig i många bolag. Den stora trenden är marknadens reaktioner på  förväntningar inför framtiden. Vi ser att det som i hög grad har drivit  på värderingarna på aktiekurserna har byggts på förväntningar. Förväntningar och guidning som ännu inte har hänt. Jag tror att vi kommer hitta ännu fler metoder som mäter just detta, kanske ett nytt nyckeltal eller en indikator som tidigt kan fånga en vändning i ekonomin? Tider som nu har väckt behovet av att mäta det som vi inte har kunnat mäta tidigare. Vi kan mäta framtida risk men inte framtida förväntningar. Det tror jag är framtiden. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan