Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är definitivt på köpsidan! De flesta bolagen har nyligen levererat sina rapporter för andra kvartalet. Förväntningarna var oerhört lågt ställda på grund av det globala ”coronaläget”. Utfallet blev betydligt bättre än väntat. Hela 30 procent av rapporterna överraskade positivt och slog förväntningarna (konsensus). Även ledningarnas uttalanden om bolagens utsikter var försiktigt bättre än väntat. Det här kombinerat har gjort att börsen har återhämtat hela fallet från årsskiftet. Min tro är att det här kommer att fortsätta uppåt, trots coronasituationen. Anledningen är att vi även har låga räntor, vilket innebär att det är svårt att hitta alternativa placeringar till aktier.       

  

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

NENT är glödhet och har gått oerhört starkt efter sin rapport. Bolaget visade framförallt en kraftig abonnenttillväxt för Viaplay (som vi tror kommer stiga mer..) och även ökade annonsintäkter framöver. Jag tror fortfarande på aktien och vi har en köprekommendation med riktkurs 400 kronor.    

Våra fyra storbanker har återigen rapporterat starka rapporter. Framförallt har de visat lägre kreditförluster än väntat och övrig verksamhet har hållit upp bra i coronakrisen. De anses fortfarande vara lågt värderade och har goda möjligheter att dela ut pengar framöver. Det spekuleras mycket i vad som kommer ske med de för stunden pausade utdelningarna för 2019. Finansinspektionens inställning, där de uppmanar till noll utdelning är tydlig och extra bolagstämmor under hösten kommer avgöra den brännheta frågan.        


... och vilka aktier är ute i kylan?

Fastighetsaktier har inte följt med i den här uppgången trots starka rapporter som visar på fortsatt bra hyresintäkter och höga fastighetsvärden. Här tycker jag att det finns en bra potential då ett flertal bolag ser attraktiva ut. Jag tänker då framförallt på bankens favoriter i sektorn som Balder, SBB och Fabege.        

 

Ser du några allmänna trender just nu?

Jag tycker det dagligen pratas mycket positivt om banker just nu. Deras senaste rapporter har återkommande varit starka och de anses vara lågt värderade med goda möjligheter att kunna dela ut pengar framöver. Det här har fått ett flertal aktörer i marknaden att höja både sina riktkurser och rekommendationer. På de här nivåerna tror jag att de har en väldigt bra resa framöver.      

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan