Det första halvåret 2020 kommer att gå till historien på många vis. Coronaviruset kom att skaka om såväl världen som de finansiella marknaderna. 

- I maj tog vi ner aktievikten till en mindre undervikt, inte för att vi hade en direkt negativ syn på risk, men mot bakgrund av aktiemarknadens starka utveckling ansåg vi att kreditmarknaden var attraktivare ur ett riskperspektiv, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Detta visade sig vara för konservativt, för även om kreditmarknaden utvecklats väl så har aktiemarknadens styrka fortsatt, nästintill opåverkad av realekonomin. Uppgången kallas den minst omtyckta någonsin, då en stor del av det institutionella kapitalet, likt oss, oroat sig för virusspridningens påverkan på ekonomin och av den anledningen missat stora delar av uppgången. En uppgång som delvis skett under relativt låg likviditet, något som talar för att det funnits få säljare, och det är tillväxtbolag, och teknik som utvecklats bäst.

- Centralbankernas massiva stöd har varit en avgörande faktor och ännu en gång har uttrycket ”Don`t fight the Fed” realiserats. Efter en viss konsolidering på aktiemarknaden under juni ser vi nu en möjlighet att aktiemarknaderna kan komma att fortsätta utvecklas positivt.

De primära drivkrafterna för fortsatt uppgång ser vi i den stora mängd kapital som finns på sidlinjen, en fortsatt konjunkturell förbättring och brist på alternativ till aktier. Detta innebär att vi åter tar upp aktier till neutralvikt på bekostnad av räntor, USA neutraliseras från sin tidigare övervikt även om vi fortsätter att förespråka tekniksektorn. 

- Största förändringen sker i Europa som vi tar upp till övervikt från undervikt. Det kan vara lite tidigt men om förväntningarna om fortsatt ekonomisk förbättring under 2021 håller i sig bör europeisk aktiemarknad gynnas av den konjunkturkänsliga sektorsammansättningen. Likaså finns visst värderingsstöd för Europa. 

Samtidigt har Tyskland bytt fot vad gäller stimulanser där de numera ser det som nödvändigt och under resten av året tar även Tyskland över ordförandeposten för EU. Likaså ser Europa ut att ha smittspridningen under bättre kontroll än vad USA har i dagsläget.

- Övervikten finansieras genom en undervikt av Japan, där återhämtningen går trögare, vinsttillväxten ser ut att lysa med sin frånvaro nästa år och vi har generellt svårt att se vad som ska trigga japansk aktiemarknad, avslutar Mattias Isakson. 

Till Investeringsstrategin med placeringsförslag


Du vet väl att?
Alla artiklar och program som handlar om Investeringsstrategin numera finns samlade på ett ställe

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan