1. Ny Teknik
  2. Microcap
  3. Småbolag Sverige
  4. Småbolag Norden
  5. Small Cap USA


1. Ny Teknik

Med spridningen av covid-19 har det kommit ett förändrat sätt att leva. Redan innan krisen fanns trenden av en ökad digitalisering i samhället, men den har påskyndats ytterligare av rådande situation. Det ställer höga krav på fungerande tekniklösningar. Fonden investerar framförallt i små nordiska bolag som är verksamma inom it eller medicinteknik. Swedbank Robur Ny Teknik fick i år utmärkelsen bästa nordiska aktiefond av Lipper på tidsperioderna tre, fem och tio år.

Läs mer om priset från Lipper

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
+3,75%
3 mån
+27,10%
i år
+42,51%
1 år
+56,64%
3 år
+110,53%
5 år
+254,99%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 362,87
sharpe
1,40
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…


2. Microcap

Swedbank Robur Microcap investerar i små, ägarledda bolag med enligt oss bevisade affärsmodeller under kraftig tillväxt på och utanför börs i Norden. Genom strategin får fondens investeringar en profil mot unga växande företag. Lägg därtill förvaltningens ambition att ofta fokusera på lönsamhet så skapas en tydlig investeringsstil som vanligtvis benämns som ”quality growth”. Lyckas bolagen med detta blir värdeskapandet över tid stort i bolagen.

Läs mer om ägarledda bolag

Swedbank Robur Microcap

1 mån
+9,33%
3 mån
+25,15%
i år
+30,03%
1 år
+34,78%
3 år
+73,55%
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
181,36
sharpe
1,14
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…


3. Småbolagsfond Sverige

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige investerar i små svenska bolag och har i år gått väldigt starkt relativt sitt jämförelseindex, en stor anledning till överavkastningen är att Småbolagsfond Sverige varit investerad i företag som kunnat dra fördel av den rådande situationen då deras verksamheter varit inriktade mot till exempel strömningstjänster, spelindustrin och nu på senare tid: semester på hemmaplan.

Läs mer 

Swedbank Robur Småbolag Sve

1 mån
+6,12%
3 mån
+28,80%
i år
+17,68%
1 år
+34,88%
3 år
+68,87%
5 år
+122,89%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
185,62
sharpe
1,00
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…


4. Småbolagsfond Norden

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden är en spetsig aktivt förvaltad småbolagsfond med långsiktig placeringshorisont och en inställning hos förvaltaren att det aldrig är för sent att ompröva tidigare tankar. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.

Läs mer

Swedbank Robur Småbolag Norden

1 mån
+6,21%
3 mån
+27,03%
i år
+8,17%
1 år
+20,86%
3 år
+43,87%
5 år
+82,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
202,50
sharpe
0,70
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en ak…


5. Small Cap USA

Den relativt nystartade fonden Swedbank Robur Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjlighet att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexiko. Förvaltaren Christian Blink letar efter fantastiska amerikanska småbolag med bra tillväxtutsikter som verkar i en miljö med gott företagsklimat, god tillgång på riskkapital, entreprenörsanda och stor inhemsk marknad.

Läs mer 

Swedbank Robur Small Cap USA

1 mån
+1,74%
3 mån
+20,94%
i år
+11,73%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
107,94
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan