Möjligheterna med en hållbar omställning (”transition”)

Det betydande omställningsarbete till ett mer hållbart samhälle som sker i världen kommer att påverka oss både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Jacob Gemmel, förvaltare av fonden Swedbank Robur Transition Global, försöker se hur dessa strukturella skiften påverkar företags lönsamhet. Genom att förstå var möjligheter och risker finns så kan fonderna skapa långsiktigt hållbar avkastning.

-I tider som dessa förstärks de strukturella trenderna som vi har identifierat och använder som stöd när vi letar efter investeringar. Transition Global äger bolag som drar nytta av de trender vi ser inom bland annat sjukvård, digitalisering, resurseffektivitet och förnybar energi, säger Jacob Gemmel.

Höga krav på framtida omställning

Transition Global äger ett 60-tal aktier från hela världen och för att kvalificera in som investering ställs höga krav från början, vilket till exempel kan innebära att förvaltarna identifierar ett bolag utifrån dess möjligheter till just omställning. Flertalet av dessa företag har en mycket intressant omställningsresa framför sig.

-Om jag får lyfta fram tre av fondens innehav så här i sommartider så väljer jag, i samklang med Ted Gärdestad, att fokusera på några investeringar med produkter och tjänster inriktade på sol, vind och vatten.

Sol - Solaredge

-Solaredge är ett ungt israeliskt bolag grundat så sent som 2006. Företagets huvudprodukter kan liknas vid hjärna och lunga hos solpaneler då de tillverkar optimerare, som ökar energiproduktion via maximal effekt hos varje panel, och växelriktare, som omvandlar likström i panelerna till växelström. Bolaget har en dominerande marknadsställning och säljer sina produkter i mer än 130 länder. Mitt långsiktiga intresse för bolaget grundar sig i innovationskraften och bolagets vision ”att leverera smart energiteknologi” som jag ser som att inte nöja sig med dagens position utan att de vågar tänka stort.

Vind - Ørsted

-Ørsted är en dansk jätte inom havsvindsproduktion. Bolaget börsintroducerades så sent som sommaren 2016 med namnet DONG (Dansk Olie og Naturgas) som var det statliga kraft- och energibolaget i Danmark. Kort därefter började bolaget sälja ut sina fossila tillgångar och koncentrera verksamheten kring havsvindproduktion. Idag är Ørsted världens främsta producent med vindparker i och under produktion jorden över, från Taiwan via Europa till USA:s östkust. Mitt långsiktiga intresse för Ørsted grundar sig i den integrerade modellen, det vill säga att bolaget har kapacitet att ta ett projekt från finansiering via intern projektering till produktion vilket historiskt har gjort att alla projekt har levererats i tid och enligt budget.

Vatten – Ecolab

-Ecolab är ett amerikanskt bolag som mest är känt för sina hygienlösningar (såsom disk, tvätt, ytrengöring) för restauranger, hotell, sjukhus, detaljhandel, mattillverkning med mera. Ecolab har med ständig innovation hittat bättre och mer kundlönsamma lösningar där den viktigaste delen har varit att minska vattenförbrukning. 2011 gjorde bolaget ett förvärv av Nalco vilket skapade möjligheter att öka affären inom industriella vattenlösningar. Mitt långsiktiga intresse för Ecolab grundar sig i den enormt stora globala kundbasen, den egna sälj- och servicekåren (ca 25.000 personer) och de innovativa lösningarna för minskad vattenanvändning hos flera miljoner kunder globalt.

Swedbank Robur Transition Global

1 mån
+0,96%
3 mån
+1,94%
i år
+0,40%
1 år
+5,93%
3 år
+50,33%
5 år
+60,38%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
392,89
sharpe
1,05
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt främst i bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan