Småbolagsfond Norden investerar framförallt i små och medelstora nordiska bolag. Fonden startade för drygt 30 år sedan och är idag en av de större på den svenska fondmarknaden. Förvaltaren Marcus Rylander, som tidigare i många år förvaltade den fem-stjärniga fonden Norden Selektiv, tog över fonden för ungefär ett år sedan och framgångssagan för Marcus fortsätter. Fonden innehåller i dagsläget knappt 70 aktier. Att investera i småbolag är utmanande och i den nordiska regionen finns det över 500 bolag att välja mellan vilket ställer stora krav på förvaltaren. Marcus Rylander berättar lite mer om fonden och lyfter fram ett tema och några bolag som känns extra aktuella just nu.

Vad är tjusning med just nordiska småbolag?

-Småbolag är personligare och du måste ha en långsiktig inställning till dessa. Du kommer betydligt närmare affären och ledningen i bolaget när du investerar i småbolag. Ofta är vd även huvudägare i och entreprenören bakom bolaget. Som förvaltare är jag mer beroende av att bedöma personerna i bolaget jämfört med hur det varit i ett stort bolag. Samtidigt så kan det vara enklare att diskutera och förstå siffrorna då bolaget ofta är mer fokuserat och ledningen sitter närmare kunderna. Bolagen är också mottagliga för dialog och även råd då de av naturliga skäl kanske inte har tid och möjlighet att sätta sig in i omvärlden kring bolaget lika väl som de gör i större bolag. Vi förvaltare vill ju i grunden att bolagens ledningar ska vara fokuserade på sin egen affär och sina egna kunder så det är inget konstigt, berättar Marcus Rylander.

Vilket är den svåraste utmaningen med att förvalta en stor nordisk småbolagsfond?

-Svårigheten är egentligen att du måste vara ännu mer långsiktig eftersom man inte kan hoppa in och ut ur aktier snabbt, vilket mindre fonder lättare kan. Men å andra sidan så kan det vara bra att inte lockas att bli kortsiktig. Det hjälper oss att fokusera på det viktigaste, vilket är att hitta de bolag som skapar långsiktiga värden över tid. Men det hjälper oss också att tänka långsiktigt kring vilka bolag som befinner sig i positiva teman som kan ge strukturell tillväxt över tid. Att försöka kombinera starka teman och starka värdeskapande bolag är något jag ägnar mycket tid åt.

Du nämner starka teman - kan du berätta mer.

-Utöver ett bolags kvaliteter så är också marknadens drivkrafter viktig för vinsttillväxten. Ibland kan ett verkstadsbolag ha samma underliggande drivkrafter som ett servicebolag även om de som sätter ihop våra index lägger dom i olika branscher. Jag omdefinierar själv ofta innehaven baserat på vilka krafter utanför bolag som faktiskt driver affärens efterfrågan. Starka drivkrafter som växer strukturellt, det vill säga mer än ekonomin i genomsnitt, kan man kalla teman. De flesta investeringar i fonden kan idag läggas i ett tema som har goda tillväxtförutsättningar även om det såklart är det individuella bolagets styrkor som är viktigast för värdeskapandet. Det är relativt enkelt för de flesta att förstå att bolag som arbetar med ledande mjukvaror och teknik har enklare att växa än vissa andra sektorer i den fas vi nu befinner oss i. För närvarande utgör till exempel temat ”Ledande mjukvaru- och teknikbolag” cirka 19% av fonden. Parallellt så vill starka politiska krafter inom bland annat EU att vi ska investera i energieffektivare byggnader och det är sannolikt att sådana investeringar kommer gynnas alltmer framöver. Därför har fonden ett tema som jag kallar ”Hållbart byggande och energibesparing” (13%). Andra exempel på teman är ”Digital underhållning” (12%), ”Hållbar mat och hälsa” (9%) och ett tema som jag kallar ”Förvärvsbolag” (8%). Det senare handlar förenklat om bolag som köper starka nisch-bolag för de kassaflöden de genererar. Dessa bolag är duktiga på att förvalta värden och allokera kapital till rätt investeringar.

Kan du exemplifiera vilka bolag du investerat i på något av dessa teman

-Vi kan ta exemplet ”Hållbart byggande och energibesparing” eftersom jag precis hade ett samtal med Rockwools hållbarhetsansvariga tillsammans med vår hållbarhetsanalytiker i sektorn. I detta tema ingår bland annat innehaven Rockwool, Sweco, Systemair, Balco, Veidekke och Solar. Fördelen med detta tema är att här kan vi kombinera god efterfrågetillväxt med att hjälpa världen att minska koldioxidutsläppen. Det är också ett tema där det går att hitta bra och lönsamma bolag till rimliga värderingar. Därför har det här temat fått en relativt stor vikt i portföljen.

Danska Rockwool kan spara både energi, koldioxid och liv

-Rockwool tillverkar produkter i stenull som används till främst isolering och odling. Bolaget är ett danskt familjeföretag med lång historik. Ökad isolering av hus är en viktig faktor för att minska energiförbrukningen i världen. Stenullsisolering är till skillnad från till exempel den vanliga isoleringen i världen, plastskum, både fri från oljeprodukter och betydligt mer brandsäker. Över en livscykel så sparar deras produkter mångfalt mer koldioxid än vad de förbrukar vid tillverkning vilket är ett bra säljargument i framtiden. Dessutom så har det skett ett antal uppmärksammade bränder i höghus i Europa där plastskum varit involverat vilket har lett till ett gradvis ökat medvetande om riskerna med att välja billigare isolermaterial såsom plastskum. Rockwool är en av våra största danska investeringar i fonden.

Balco från Växjö glasar in Europas balkonger

-I Sverige kan nämnas ett betydligt mindre bolag men där tillväxtpotentialen och entreprenörsskapet är desto större. Balco grundades i Växjö 1987 och börsnoterades 30 år senare 2017. Vinsten har ökat varje år och det tror jag den kommer fortsätta att göra. Anledningen är att de är effektiva och duktiga på att sälja in både ekonomiska och miljömässiga fördelar till de som behöver renovera sina balkonger. Som fastighetsägare kan du spara 20% av energin genom inglasade balkonger och investeringen går att räkna hem både för en fastighetsägare som kan höja hyran eller för till exempel en bostadsrättsförening som kan låna billigt och skriva av projektet under lång tid. Fonden äger cirka 4 procent av bolaget och jag tycker såklart mest om att den goda vinstutvecklingen, enligt min bedömning, är rimligt värderad. Men eftersom jag är långsiktig så tycker jag ännu mer om kombinationen av entreprenörskap, marknadsledarskap och att produkterna är bra både för ekonomi och miljö.

Systemair renar luften i Skinnskatteberg och hela världen

-Ett annat mindre bolag som jag lärde känna redan i samband med börsintroduktionen 2007 men som är en nyinvestering för Småbolagsfond Norden i år är Systemair från Skinnskatteberg som utformar och levererar lösningar för inomhusklimat. Huvudägaren Gerald Engström är en sann entreprenör som grundade bolaget på 70-talet och som har sett till att bolaget utvecklats och vuxit kontinuerligt sedan dess. Han har nyligen lämnat över vd-skapet till en ny vd som de senaste åren har tagit tag i vissa förvärvade enheter vilka har haft lönsamhetsproblem men nu är bolaget i bättre skick att växa lönsamt drivet av förbättringar av inomhusmiljöer och energibesparingar. Jag bor själv i ett välisolerat hus med mekanisk ventilation och ser stora fördelar med rätt ventilation och luft när husen blir alltmer isolerade. Självdragets tid är kanske förbi. Det här är inget nytt tema men jag tror att medvetandet om inomhusluftens betydelse kan öka kommande år. Dessutom så kan spridningen av covid-19 inomhus på till exempel sjukhus och liknande anläggningar antagligen begränsas med rätt ventilation och filter vilket i sig kan öka medvetandet.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A

1 mån
+5,59%
3 mån
+11,53%
i år
+16,11%
1 år
+79,24%
3 år
+80,46%
5 år
+147,92%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
289,20
sharpe
1,02
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället up…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan