Stockholmsbörsen klättrade drygt 2 procent under föregående vecka efter förnyad optimism. Intresset för spelaktier fortsatte och flera återfinns på vinnarlistan. Budet på NetEnt från Evolution gaming har höjt temperaturen inom sektorn. Efter en initial nedgång i samband med budet återhämtade sig Evolution gaming starkt och blev veckans vinnare efter en uppgång med 17,8 procent.

Läs mer: Evolution gaming

Tvåa på listan är Dustin Group som klättrade med 17 procent. Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet var bättre än befarat.

Läs mer: Tredje kvartalet bättre än befarat

NetEnt hamnade på en tredje plats efter en uppgång på 16,8 procent och drogs med av uppgången i Evolution gaming.

Läs mer: NetEnt


Riktkurs och rekommendationer från Rekommendationslistan som publicerades den 6 juli 2020.

Läs mer: Rekommendationslistan

Bolag Utv 1 v Rek Pris Målkurs SEK Uppsida *
1 Evolution Gaming 17,8% Behåll 659,2 440 SEK -33%
2 Dustin Group 17,0% Köp 58,5 68 SEK 16%
3 NetEnt 16,8% Köp 84 42 SEK -50%
4 Arise 14,1% Köp 41,4 45 SEK 9%
5 SBB 12,5% Köp 25,92 31 SEK 20% 4
6 Catena Media 10,0% Köp 22,96 47 SEK 105%
7 Pandox 8,9% Köp 112,8 160 SEK 42%
8 BHG Group 8,0% Köp 88,2 95 SEK 8%
9 K2A 7,8% Minska 165 128 SEK -22% 1, 3, 4
10 LeoVegas 7,8% Köp 44,66 60 SEK 34% 3
Bolag, rekommendationer och riktkurser uppdaterades måndagen den 6 juli 2020 kl. 11:57.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan