Merparten av bolagen har rapporterat. Hur ser du på rapportsäsongen så här långt?

Med tanke på krisen och nedstängningar av ekonomierna under kvartalet var det såklart en period som var extremt svårt att prognostisera men vi fick en indikation via omvända vinstvarningar att estimaten sannolikt låg lite för lågt inför rapporterna. Även om omsättning, resultat och tillväxt generellt är ned, år över år, så är det noterbart att det var så pass mycket bättre än befarat. Sedan hade många bolag gått starkt inför rapporterna så att rapportreaktionerna på sina håll blev så pass starka kanske är lite förvånande. I och med att konjunkturen var ett tydligt osäkerhetsmoment hamnar såklart industribolagen i fokus. De har hanterat turbulensen synnerligen väl och återigen, likt vi såg under Q1 har de hållit upp lönsamheten och tillväxten väl och inte sett en kollaps i paritet med finanskrisen till exempel. Det visar på att våra svenska industribolag är av högsta kvalitet och har blivit duktiga på att parera större svängningar. Spelbolagen visar överlag starka siffror och har onekligen dragit nytta av spel flyttat in i det digitala rummet. Kommande kvartal kommer också bli ett knivigt kvartal och vi skall inte dra ut den positiva trenden till fullo. Det stora frågan är vad som är uppdämt behov och vad som är en underliggande efterfrågan. Vissa länder, inte minst USA, har börjat ta tillbaka restriktioner och väldigt många bolag har återigen avstått att lämna helårsprognoser då osäkerheten fortsatt är väldigt stor. Men det vi kan ta med oss inför nästa kvartal är att andra kvartalet med största sannolikhet markerar botten rent konjunkturellt och tillväxtmässigt för bolagen.


Vi tog tempen på sommarbörsen för ett par veckor sedan. Hur ser du på den nu?

Inför rapporterna var det lite av en varannandagshandel under en längre period men börsen, trots krisen och oron, höll upp väl. Med stöd av utfallet och reaktionerna i rådande rapportsäsong har börsen fortsatt att ticka på och OMXS30 är nu i positivt territorium för året. Vi ser i olika sentimentsindikatorer, likt vår Swedbank Fear&Greed index för OMXS30 som indikerar extrem girighet, att uppgången avspeglar sig på sentimentet. Det innebär att rörelsen i det korta perspektivet blivit lite överhettad och vi kan nog räkna med en del vinsthemtagningar framöver. Underliggande är trenden positiv och vi har flertalet faktorer som talar för tillgångsslaget aktier, så eventuella rekyler bör inte bli i paritet med vad vi såg i våras 


Vad kan vi förvänta oss kommande veckor?

Jag misstänker att när rapportdammet lagt sig kommer börsens externa faktorer åter hamna i fokus igen. Virusoro, vaccin, stimulanser och bekräftelse i makroindikatorer såsom PMI kommer sätta prägel på börshumöret från tid till annan. Försvagningen av den amerikanska dollarn samt presidentvalet i USA kommer förmodligen ta mer plats i nyhetsrummet 


Visste du att? 

Om du vill ha bättre koll på börsens kortsiktiga rörelser så kan du prenumerera på nyhetsbrevet Teknisk analys OMXS30

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan