Regional exponering

En av de största skillnaderna mellan fonderna är i vilken geografisk region som de är investerade i. Technology har en stor exponering mot USA (cirka 80 procent) då tekniksektorn domineras av stora bolag från just det landet. Ny Teknik är istället inriktad på svenska och nordiska bolag och enligt fondbestämmelserna kan högst 40 procent placeras utanför den regionen.

Bolagsstorlek

När det gäller egenskaper hos företagen har båda fonderna en inriktning mot tillväxtbolag, men storleken på bolagen i de olika fonderna skiljer sig mycket åt. Technology har till mesta del stora bolag, medan Ny teknik är inriktad mot framförallt små bolag.

Branschfördelning

Naturligtvis har båda fonderna en stor exponering mot teknik, men det skiljer sig även lite när det gäller vilka branscher inom tekniksektorn som fonderna valt att investera i. Technology investerar till exempel i bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Ny Teknik har också flera bolag i sin portfölj som är verksamma inom IT/telekommunikation, men även inom läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.


Ny Teknik
Technology
Dominerande region
Norden
USA
Bolagsstorlek
Framförallt små bolag
Framförallt stora bolag
Branscher

IT/Telekommunikation

Läkemedel/medicinsk teknik

Miljöteknik

Industriteknik


IT/Telekommunikation

Mjukvara

Datortillverkning

Halvledare

IT-tjänster


Ny Teknik

i år
+42,51%
3 år
+110,53%
5 år
+254,99%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 362,87
sharpe
1,40
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna kon…

Technology

i år
+22,58%
3 år
+113,19%
5 år
+178,91%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
509,17
sharpe
1,35
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår ti…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan