Fokus för det nya decentraliserade ABB blir att leverera på de redan fastslagna finansiella målen på medellång sikt:

  • Försäljningen ska växa 3-6 procent per år organiskt
  • Rörelesmarginalen (EBITA) ska upp till 13-16 procent
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara 15-20 procent 
  • Vinsten per aktie skall växa snabbare än omsättningen


Nummer ett eller två i världen
Dessutom ska divisionerna vara, eller ha möjlighet att bli, nummer ett eller två i världen inom sina områden. 

Enligt Kepler Cheuvreuxs bedömning befinner sig åtta av de 18 divisionerna under koncernens målnivåer. Det innebär att en mycket mer aktiv förvaltning av koncernens olika delar är att vänta framöver. Enheter som inte håller måttet kan komma att  avyttras, något som Björn Rosengren också lyfte fram. Mer detaljer väntas vid nästa planerade kapitalmarknadsdag i november. Men Kepler Cheuvreuxs bedömning är att ytterligare försäljningar för i storleksordningen sammanlagt 2-3 miljarder dollar är att vänta. 

Att divisionernas får stor självständighet och ansvar för sina respektive verksamheter innebär att ABB skär ned centralt. Det är ingen liten operation det handlar om. Huvudkontoret kommer att minska från nuvarande 18 000 till mindre än 1 000 personer. De flesta kommer dock att successivt flyttas över till divisionerna. Totalt ska omorganisationen leda till årliga besparingar om 500 miljoner dollar. Målet är att de koncerngemensamma kostnaderna ska vara nere på 300 miljoner dollar i mitten av nästa år. 

Trots att covid 19-pandemin i hög grad påverkar ABB:s lönsamhet håller ABB fast vid löftet att försäljningslikviden på 7,6-7,8 miljarder dollar från försäljningen av Power Grids kommer att skiftas ut till ägarna under andra halvåret i år, vilket är bra eftersom det ger stöd för aktien den närmaste tiden. 


Synen på ABB 

  • Exponerad mot områden med strukturell tillväxt
  • Globalt ledande inom automation och elkraft
  • Kapitaldistribution till aktieägarna efter försäljningen av Power Grids i höst stöttar aktien
  • Attraktiv risk/ avkastningsprofil
  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 21 euro


Läs mer om ABB i Dagens Analys

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan