Coronakrisen slår hårt och brett mot världens ekonomier, och vissa läsare har kanske uppfattningen att byggsektorn är särskilt utsatt under dessa oroligheter. Men så enkelt är det inte, menar Albin Sandberg, bygg- och fastighetsanalytiker på Kepler Cheuvreux. 

- Bygg är inte en gemensam enhet i det här fallet. Framtidsutsikterna skiljer sig mycket åt beroende på om det är offentligfinansierade projekt och infrastruktur det handlar om, eller privatfinansierade projekt som kontor och bostäder, säger Albin Sandberg. 

För medan det förvisso är så att byggandet av bostäder och vissa kommersiella fastigheter i alla fall på kortare sikt kan drabbas negativt när konjunkturen viker, är effekten för infrastrukturprojekt snarare motsatsen. 

- Man ställer knappast in vägunderhåll eller projekt som nya Slussen i Stockholm eller liknande för att det är lågkonjunktur. Om något lär den offentliga sektorn snarare satsa mer på den här sortens arbeten nu för att stimulera ekonomin. Byggen av exempelvis sjukhus och skolor är inte heller särskilt hotade, säger Albin Sandberg. 

Då många byggbolag står med den ena foten i den offentliga marknaden och den andra i den privata har de på så sätt visst skydd mot konjunkturnedgångar. 

Men hur ser det ut på den privata marknaden? Nybyggen av fastigheter som kontor och hotell lär i en del fall skjutas på framtiden. Vad gäller situationen för bostäder menar Albin Sandberg att prognoser från Svensk Byggindustri tyder på att nybygget av privatbostäder försvagas, vilket inte är förvånande då konsumenter tenderar att skjuta lägenhets- och husköp på framtiden när de är osäkra. 

- På sikt får dock även det här mer utsatta marknadssegmentet stöd av att det i Sverige fortsätter råda stor bostadsbrist, säger Albin Sandberg. 

En annan möjlig ljusglimt på bostadssidan är de lättnader som nu diskuteras rörande amorteringsreglerna och liknande krav.  


Ganska bra första kvartal
Första kvartalets rapportsäsong gav en fingervisning om hur olika företag påverkas av coronakrisen, och Albin Sandberg menar att signalerna från byggbranschen kunde varit betydligt värre. 

- Man ska komma ihåg att första kvartalet brukar vara lågsäsong för byggbolagen även under normala år, då den nordiska vintern orsakar nedsatt aktivitet. NCC gör till exempel vanligtvis förlust under första kvartalet. 

Resultaten som rapporterades var därför inte förvånande. Och på orderboksfronten såg utvecklingen bra ut, vilket innebär att byggbolagen har mycket att sysselsätta sig med under den närmaste tiden. 

- Orderböckerna växte med i snitt 5 procent under första kvartalet år 2020 jämfört med det föregående. Nu är en del av detta på grund av att man inte kunnat jobba sig igenom dem lika snabbt under vintern, men det är ändå ett gott tecken att orderböckerna är välfyllda och fortsätter växa. Och mitt intryck är att det här hållit i sig även efter första kvartalet, säger Albin Sandberg. 

När alla verksamheter inom bygg summeras lär nettot för år 2020 ändå bli försvagad volymtillväxt på både den svenska och nordiska marknaden. Men det är ingen katastrof det handlar om. 

- Och tittar vi bortom i år är vår bedömning att vi ser en förhållandevis snabb återhämtning. Vi tittar normalt minst 6-9 månader framåt i tiden i våra aktieanalyser, men med tanke på hur speciellt år 2020 är bör man nog vara ännu mer långsiktig nu.    

Som aktier är byggbolag generellt attraktiva då de brukar ge höga utdelningar. Nu har många av dessa ställt in utdelningsbesluten och skjutit på dem till hösten. Vad händer om de ställs in helt? 

- De skulle då ställas in som försiktighetsåtgärder snarare än att byggbolagen inte har råd. Men följden i så fall skulle kunna bli kortsiktiga smällar på aktiekurserna, säger Albin Sandberg. 


Synen på aktierna:

Skanska

 • 80 procent av omsättningen kommer från USA, Sverige och Norge.
 • Stark balansräkning, har utrymme att vara opportunistiska om köplägen visar sig.
 • Hög andel infrastrukturprojekt, särskilt i USA. Vann även nyligen en stor upphandling om att bygga höghastighetståg i Storbritannien. 
 • Stort nog för att inte stå eller falla med enskilda projekt. 
 • Historia av stabila utdelningar. Om de ställer in årets lär det vara en försiktighetsåtgärd.
 • Är Sektorfavorit 
 • Är med i Fokusportföljen
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 235 kronor


Peab

 • Förvärvet av YIT:s beläggningsverksamhet börjar integreras i bolaget från och med andra kvartalet i år. Peab får därmed stor exponering mot vägarbeten och vägunderhåll, och blir mindre konjunkturkänsligt. 
 • Välfylld orderbok. 
 • Störst omsättning i Sverige av alla byggbolag. 
 • Är Sektorfavorit
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 95 kronor


AF Gruppen

 • Huvudverksamhet i Norge.
 • Hög andel infrastruktur.
 • Imponerande historia av att leverera god lönsamhet i sina projekt.
 • Aktien är lite dyr, men det är kvalitet och man får betala för det.
 • Ganska låg likviditet i aktien.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 195 norska kronor


JM

 • Har klarat tidigare kriser bra med sin nuvarande ledning. Marginalerna år 2008-2009 var bättre än både Skanska och Peabs. 
 • Nyhetsflödet kring nystartade projekt får Kepler Cheuvreux att ställa sig något försiktiga till aktien
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 190 kronor


NCC

 • Har haft bäst kursutveckling bland byggbolagen sedan coronakrisen bröt ut. 
 • Ett sätt att undvika exponering mot bostäder då den verksamheten knoppats av och nu är Bonava. 
 • Befinner sig mitt i en resa för att återställa sina marginaler till där de en gång varit. Kepler Cheuvreux är inte beredda att ta ut segern i förskott där, utan anser att det är läge att vänta ett par kvartal till. 
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 165 kronor


Veidekke

 • Avknoppning av bostadsverksamheten är trolig, men när NCC gjorde samma sak blev det ingen succé på börsen. 
 • De verkar väldigt bestämda över att genomföra affären, men Kepler Cheuvreux är osäkra på om detta är rätt väg att gå. 
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 100 norska kronor


Bonava

 • Har visat sämst utveckling av byggbolagen under bevakning resultatmässigt. 
 • Hög exponering mot bostäder.
 • Bättre resultat ligger nog ett antal kvartal framåt i tiden. 
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 40 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan