Förra veckan samt några dagar dessförinnan präglades av återuppblossad turbulens på börsen. Anledningarna var bland annat ökad oro kring smittspridningen av coronaviruset, samt bekymrade ekonomiska prognoser från den amerikanska centralbanken Federal Reserve.  

Hur valde då Aktiellts läsare att agera med sina placeringar under börsoron? Svaren på förra veckans fråga målar upp en tydlig bild. Hela 57 procent av läsarna valde nämligen att tolka börsstöket som en tillfällig dip och inget att vara rädd för, och tog chansen att tanka mer aktier. 

Det var med mycket god marginal det mest populära alternativet i omröstningen, och kan tolkas som att Aktiellts läsarskara har en rätt positiv syn på framtiden. Detta intryck styrks av att det näst mest populära alternativet var att köpa mer fonder, med 13 procent av svaren. 

På tredje plats kom dock ett handlingsalternativ åt det rakt motsatta hållet. 12 procent av läsarna valde nämligen att sälja av alla sina tillgångar, då de bedömde att risken blivit för hög. Ytterligare 11 procent av läsarna valde att agera mer åt det försiktiga hållet då de sålde av surdegarna som låg och jäste i deras portföljer. 

Ovanstående fyra svarsalternativ representerar den absoluta lejonparten av läsarskaran. På femte plats kom att använda Swedbanks Bull & Bear-certifikat med 3 procent av svaren. Följt av att vikta upp krediter samt att vikta om geografiskt med 2 procent av svaren var. 

Sammanlagt valde 70 procent av läsarna att öka på i sina innehav av aktier och fonder, medan 27 procent stuvade om eller minskade i sina portföljer. För majoriteten av läsarskaran togs alltså stöket på börsen emot med ro.   

Läs mer om Swedbanks Bull & Bear-certifikat genom att klicka här


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Stökigt på börsen igen. Hur agerar du?

  • Det är bara en dipp. Jag passar på att tanka mer aktier. 57%
  • Jag säljer allt. Risken är för hög nu. 12%
  • Jag viktar upp i krediter. 2%
  • Jag viktar om geografiskt. 2%
  • Jag rensar ut surdegar. 11%
  • Jag passar på att köpa mer fonder. 13%
  • Jag använder Swedbanks bull & bear-certifikat. 3%

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan