En armé av privatinvesterare
Den senaste tidens börsrörelser, särskilt i USA, har skapat huvudbry hos många. Det traditionella investerarkollektivet upplever att aktiemarknaden helt har frikopplat sig från den

reala ekonomin. Massiva stimulanspaket och positiva förhoppningar i samband med återöppnandet av ekonomin har nästan uteslutande varit förklaringen i media. De senaste två veckorna har dock en lite oväntad, men intressant aspekt tagit mer plats i nyhetsrummet. Det finns en tes om att helt nytt kapital, i form av en armé av privatinvesterare som aldrig tidigare investerat i aktier, har hittat marknaden. Nedstängningen av stora delar av USA innebar att sportspel samt casinon i Las Vegas stängdes. Förutom att människor fått mer tid över har spekulationerna startat att bettingkapitalet funnit en ny spelplan, det vill säga aktiemarknaden.

Dessa privatinvesterare har även fått en frontfigur i form av Dave Portnoy, som i amerikansk media numera kallas ”Captain of Daytraders”. Han är grundare av en stor sport- och spelsida och efter nedstängningen började han intressera sig för aktier, då han upplevde att volatiliteten var som att titta på en match. Via olika medier, bland annat Twitter, sänder han filmer eller på annat sätt skapar diskussioner kring olika aktier och sektorer. Mer iögonfallande är att det inte handlar om några tusen privatinvesterare, utan det handlar om miljontals investerare som följer dessa dagliga aktieevent. 

En populär app/tjänst som används för aktiehandel är Robin Hood och under de första fyra månaderna i år fick de tre miljoner nya användare med nytt kapital. Andra internetaktörer inom aktiehandel har också aviserat att de fått miljontals nya användare. Via Robin Hood går det följa hur dessa privatinvesterare agerar och ibland är det uppseendeväckande, som till exempel när Hertz, som konkursat, rusade mångfalt och det visade sig att de fått 140 000 nya aktieägare via Robin Hood. Nu börjar ekonomin öppna upp och då blir frågan om denna armé av privatinvesterare kommer stanna kvar eller om aktieinvesteringar endast blev en kortvarig fluga.


Underskatta inte den amerikanska konsumenten
Det finns en oro för att den mycket viktiga konsumtionen i USA kommer att ha svårt att återhämta sig, särskilt med tanke på den anmärkningsvärt höga arbetslösheten. Förra veckan kom dock uppmuntrande statistik för privatkonsumtionen då den uppvisade den största positiva förändringen hittills, +17,7 procent jämfört med föregående månad. I absoluta tal är det en

bra bit kvar till nivån innan krisen men förväntningarna låg på +8 procent. Amerikanska siffror har överlag överraskat positivt varpå överraskningsindex ligger på den högsta nivån hittills.

Till senaste Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan